Nyhetsarkiv

Arbetsterapeut och fysioterapeut gör extra helginsatser under sommaren (v 25 tom v 32)

28 juni 2017

Rehabinsatser främjar möjligheten till bättre eller tidigare hemgång för patienter. Därför gör arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast extra helginsatser under sommaren i Växjö och Ljungby, utöve...

Budget 2018

27 juni 2017

I samband med regionfullmäktiges möte den 20 juni beslutades Region Kronobergs budget för 2018.

1 september fasar Region Kronoberg ut stora delar av hyrpersonalen i vården

22 juni 2017

Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsnämnd har idag ställt sig bakom hälso- och sjukvårdsdirektörens reviderade åtgärdsförslag för att bli oberoende av hyrpersonal och förbättra ekonomin. Det innebär...

Infrastruktur, kultur och kommunikation på Vårforum

22 juni 2017

Region Kronoberg har många ”strängar på sin lyra”: många olika ansvarsområden och ett flertal statliga uppdrag. Alla dessa är viktiga delar i det samlade arbete som görs för att skapa tillväxt och utv...