Nyhetsarkiv

Bokslutskommuniké Region Kronoberg 2016

24 januari 2017

Region Kronobergs kompletta årsredovisning 2016 behandlas av regionfullmäktige den 26 april 2017.

Vården ska bli oberoende av hyrpersonal

20 januari 2017

Om två år ska samtliga regioner och landsting vara oberoende av inhyrd personal. Tillsammans satsar vi nu brett för att nå detta mål.

Fördröjd operation av tarm

17 januari 2017

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient med påverkan av cirkulationen till tarmen utretts och behandlats på båda länets sjukhus.

Upplevelseverkstad ska locka länets 8:or att välja vård- och omsorgsutbildningar

17 januari 2017

I vecka tre och fyra är åttondeklassare i Kronoberg inbjudna till upplevelseverkstad på sjukhusen i Växjö och Ljungby. Syftet är att öka deras kunskap om och intresse för yrken inom vården, inför gymn...