Nyhetsarkiv

Driftstörning åtgärdad

4 september 2019

Nytt användargränssnitt i verksamhetskatalogen

27 augusti 2019

Nytt användargränssnitt för att söka i Verksamhetskatalogen på personer och enheter. Uppgraderingen sker tisdagen den 3 september kl.12:00 t o m senast kl 19:00. Under uppgraderingen fungerar VK-adm s...

Främmande material i luftvägarna misstolkades som KOL

21 augusti 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en hän-delse där en patient i samband med ett besök hos tandläkare fick ner avtrycksmassa (siliconmaterial) i luftvägarna.

Anställda lättar på gasen och sparar både pengar och utsläpp

21 augusti 2019

Närmare 100 personer på kommunala arbetsplatser runt om i Kronobergs län har under året gått utbildning i sparsam körning. Nu fortsätter projektet Res Grönt i Gröna Kronoberg sina utbildningsinsatser.