Nyhetsarkiv

Europaforum 2017

13 april 2017

Välkomna till Europaforum Småland Blekinge Halland 12 maj 2017 - Gränsöverskridande samverkan i ett föränderligt Europa

Information om granskning av röntgenundersökningar på jourtid

5 april 2017

Från och med måndagen den 10 april finns ingen radiolog på plats under jourtid, från klockan 22 till 7:30, inom sjukhusen. Remisser bedöms och röntgensvar skrivs av radiologer på Telemedicin clinic i...

Region Kronoberg medverkar på Seniormässan

22 februari 2017

Ett av Region Kronobergs uppdrag är att främja en god hälsa och förebygga ohälsa hos befolkningen i länet. På olika sätt och på olika arenor vill vi möta människor - och målgruppen äldre möter vi blan...

Regionstyrelsen vill begränsa vinster i välfärden

21 februari 2017

I remissvaret till Välfärdsutredningens förslag kring "Ordning och reda i välfärden" ställer sig Regionstyrelsen positiv till en begränsning av vinster i välfärden. Det var dock en oenig regionsstyrel...