Nyhetsarkiv

Nya digitala kunskapsstöd för dig som är anställd i Region Kronoberg

8 januari 2018

Health Business Elite För dig som arbetar inom exempelvis sjukhusledning eller administration. Innehåller både fulltextartiklar samt referenser till artiklar inom bland annat sjukhusledning, sjukhusad...

Stabsläget för Region Kronoberg upphävt

4 januari 2018

Region Kronobergs särskilda krisledningen har under eftermiddagen beslutat att häva det stabsläge som har gällt sedan den 31 december.

Stabsläge på grund av ansträngd vårdplatssituation

31 december 2017

På grund av ett ansträngt vårdplatsläge på våra sjukhus i Ljungby och Växjö införde Region Kronoberg stabsläge på eftermiddagen den 31 december.

Tidigare stabsläge hävt

30 november 2017

Uppdaterad information den 30 november, kl 13.35.