Nyhetsarkiv

Försenad diagnos av lungcancer

26 september 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där upptäckten av en lungcancer med spridning till skelettet dragit ut på tiden.

Fler oklarheter när syrgasbehandlad patient åkte hem från sjukhus anmäls enligt Lex Maria

9 september 2019

Region Kronoberg anmäler en allvarlig händelse då en patient med syrgasbehandling, efter hemtransport från sjukhus fick cirkulationsstillestånd och avled.

Försenad handläggning av galläckage efter operation anmäls enligt Lex Maria

5 september 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient efter en galloperation fick en komplikation i form av galläckage men där korrekt åtgärd blev fördröjd på ett av läne...

Tarmskada vid blindtarmsoperation

30 augusti 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient i samband med en blindtarmsoperation fick en skada på tunntarmen.