Nyhetsarkiv

Försenad diagnos av grön starr

12 oktober 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient med grön starr fick sin diagnos fördröjd med cirka en vecka på ett av länets sjukhus.

Lex Maria anmälan från Region Kronoberg

3 oktober 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient vårdats för igångsättning av förlossning p.g.a. överburenhet på ett av länets sjukhus.

Region Kronoberg anmäler enligt Lex Maria

17 september 2018

Händelsen gäller en patient som i samband med att hen fick två antibiotikainjektioner via en så kallad PVK (perifer venkateter), utvecklade en hudskada.

Oklarhet kring provsvar fördröjde cancerdiagnos

9 juli 2018

Region Kronoberg har Lex Maria-anmält en händelse där ett blodprov (cancermarkör) på grund av en missuppfattning inte bedömdes. Detta medförde att diagnosen fördröjdes. Händelsen gäller en patient som...