Nyhetsarkiv

Hög dos läkemedel anmäls enligt Lex Maria

12 februari 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient erhöll 10 ggr för hög dos av ett läkemedel på ett av länets sjukhus.

Komplikation i samband med operation

1 februari 2019

Region Kronoberg har Lex Maria-anmält en händelse där en patient som opererades för komplikation till operation som utförts på annat sjukhus.

Försenad tarmcancerdiagnos Lex Maria-anmäls

29 januari 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse när en patient fick sin tarmcancerdiagnos försenad.

Fel kotor opererades, händelsen anmäls enligt Lex Maria

21 januari 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient opererats på grund av ryggbesvär. När ryggbesvären inte förbättrades efter operationen visade en efterföljande under...