Nyhetsarkiv

Kapillärprovtagning, förändring av service från Klin kem lab

28 juni 2018

Kapillärprovtagning på avdelning kommer från och med 3 september att erbjudas i Växjö helgfri måndag-torsdag 12.30-15.00 samt fredagar 12.30-13.30 och i Ljungby måndag-fredag 10-12. Växjö: Boka via ma...

Labb.medd. Nytt namn och nytt referensintervall: S-Metylmalonat

31 maj 2018

Vi har bytt ut vår gamla utrustning för analys av S-Metylmalonat, (S-Metylmalonsyra, S-MMA) och i samband med detta har en översyn av referensintervall och nomenklatur gjorts. Förändringarna träder ik...

Labb.medd. Nytt namn och nytt referensintervall: Pt-Iohexol clear, relativt (1,73m2)

31 maj 2018

Vi har bytt ut vår gamla utrustning för analys av Iohexolclearance och i samband med detta har en översyn av referensintervall och nomenklatur gjorts. Förändringarna träder ikraft 2018-06-12. Nytt nam...

Prokalcitonin analyseras åter i Växjö

14 maj 2018

Problemet med för låga Prokalcitoninnivåer på den utrustning som finns i Växjö är nu åtgärdat. Prokalcitonin analyseras åter i Växjö from 2018-05-15. Resultatnivåerna ligger på samma nivå som för den...