Nyhetsarkiv

Labb.medd. Nytt namn och nytt referensintervall: S-Metylmalonat

31 maj 2018

Vi har bytt ut vår gamla utrustning för analys av S-Metylmalonat, (S-Metylmalonsyra, S-MMA) och i samband med detta har en översyn av referensintervall och nomenklatur gjorts. Förändringarna träder ik...

Labb.medd. Nytt namn och nytt referensintervall: Pt-Iohexol clear, relativt (1,73m2)

31 maj 2018

Vi har bytt ut vår gamla utrustning för analys av Iohexolclearance och i samband med detta har en översyn av referensintervall och nomenklatur gjorts. Förändringarna träder ikraft 2018-06-12. Nytt nam...

Prokalcitonin analyseras åter i Växjö

14 maj 2018

Problemet med för låga Prokalcitoninnivåer på den utrustning som finns i Växjö är nu åtgärdat. Prokalcitonin analyseras åter i Växjö from 2018-05-15. Resultatnivåerna ligger på samma nivå som för den...

Nytt referensintervall för P-Kortisol

24 april 2018

Nytt referensintervall P-Kortisol, PDF, öppnas i nytt fönster