Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev december från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

14 december 2018

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Brist på Stesolid Novum

5 december 2018

Stesolid Novum (diazepam) injektionsvätska 5mg/ml är restnoterad och beräknas åter i början av januari 2019.

Personalvaccinationer inställda tills vidare - influensavaccinet är slut

21 november 2018

Tyvärr är våra doser med influensavaccin slut, så vaccinationerna av vårdpersonal är tills vidare inställda.

Brist på influensa- och pneumokockvaccin

20 november 2018

Vaxigrip Tetra ersätts av Influvac Tetra vid beställning.