Nyhetsarkiv

Snabbare och säkrare svar på resistensbestämning från blododlingar.

8 juni 2018

Snabbare och säkrare svar på resistensbestämning från blododlingar.

Transport av likvor-prover

17 maj 2018

Alla likvor-prover till Klinisk mikrobiologi ska transporteras direkt till laboratoriet så snart som möjligt. Dessa prover bör alltså inte först lämnas till Kemlab för vidare transport till Klinisk mi...