Nyhetsarkiv

Western blot för Borrelia utgår som analysmetod vid Klinisk mikrobiologi

11 december 2018

Klinisk mikrobiologi utför för beställare i Kronoberg och Blekinge serologi för Borrelia burgdorferi. Detta kommer fortgå såsom innan. Vid klinisk misstanke om borreliaartrit eller acrodermatitis chro...

Tillfällig rutin för neuroborreliadiagnostik

3 juli 2018

Vår leverantör av reagens för neuroborreliatest (Oxoid) har för närvarande leveranssvårigheter. Någon prognos för när problemen kan vara lösta saknas än så länge.

Snabbare och säkrare svar på resistensbestämning från blododlingar.

8 juni 2018

Snabbare och säkrare svar på resistensbestämning från blododlingar.

Transport av likvor-prover

17 maj 2018

Alla likvor-prover till Klinisk mikrobiologi ska transporteras direkt till laboratoriet så snart som möjligt. Dessa prover bör alltså inte först lämnas till Kemlab för vidare transport till Klinisk mi...