Nyhetsarkiv

Antiobiotikabehandling som träffar rätt - livsviktiga timmar att spara

9 januari 2019

En blodförgiftning – sepsis – kan döda snabbt. Den kräver omedelbar behandling. Men att identifiera bakterien och koppla ihop den med rätt antibiotika kan vara ett detektivarbete. Ofta blir det en...

Western blot för Borrelia utgår som analysmetod vid Klinisk mikrobiologi

11 december 2018

Klinisk mikrobiologi utför för beställare i Kronoberg och Blekinge serologi för Borrelia burgdorferi. Detta kommer fortgå såsom innan. Vid klinisk misstanke om borreliaartrit eller acrodermatitis chro...

Tillfällig rutin för neuroborreliadiagnostik

3 juli 2018

Vår leverantör av reagens för neuroborreliatest (Oxoid) har för närvarande leveranssvårigheter. Någon prognos för när problemen kan vara lösta saknas än så länge.

Snabbare och säkrare svar på resistensbestämning från blododlingar.

8 juni 2018

Snabbare och säkrare svar på resistensbestämning från blododlingar.