Nyhetsarkiv

Webbutbildning för rehabkoordinatorer

24 augusti 2018

Webbutbildningen ”Rehabiliteringskoordinering” har tagits fram för att ge nya och blivande rehabiliteringskoordinatorer en introduktion till funktionen för koordinering i hälso- och sjukvården.

Uppdateringar i intygstjänsterna

5 juni 2018

Webcert har fått ny uppdaterad design, utökat ifyllnadsstöd och ett uppdaterat kompletteringsflöde. I "Mina intyg" har det samtycke som tidigare krävts från invånaren tagits bort. För Rehabstöd har ko...

Uppgradering av Webcert 29 maj

25 maj 2018

Uppgradering av Webcert, applikationen som används för att utfärda elektroniska läkarintyg.

De nya medicinska underlagen

8 mars 2018

I Region Kronoberg kommer vi införa fyra av Försäkringskassans intyg. Detta sker 2018-04-24 i samband med en uppgradering av Cosmic.