Nyhetsarkiv

Hanterar du ärenden för 1177 Vårdguidens e-tjänster? Ny plattform från 10 juni

16 april 2019

1177 Vårdguidens e-tjänster byter plattform för ärendehanterare och ärendemottagare. Plattformsbytet har får skjutas lite framåt i tiden, och nytt datum är måndagen 10 juni. Plattformsbytet innebär...

Ny version av Cosmic

30 november 2018

I samband med att en ny Cosmic-version lanseras i slutet av vecka 9 2019, behöver tid avsättas för att personalen ska få den utbildning som behövs.

Videomöten i vården

5 november 2018

Den 5 november startade flera enheter med distansbesök via en videolösning som är integrerad med Cosmic.

Pilotenheter Cosmic Nova

5 november 2018

Den 5 november startade avdelning 11, som är en pilotenhet med mobilt stöd för Cosmic, Nova. Efter detta har även avdelning 3 kommit igång.