Gå till nyhetsarkiv

8 oktober 2018

Arbetet för en hyroberoende primärvård bär frukt – men är tufft

Sedan satsningen på en hälso- och sjukvård som är oberoende av hyrpersonal sjösattes på allvar i september 2017 har Region Kronobergs primärvård lyckats tillsvidareanställa nio läkare som är specialister i allmänmedicin. Samtidigt är antalet ST-läkare fler än någonsin i primärvården, och satsningar på ”rätt använd kompetens” har varit lyckade. Men omställningen tar tid, och läget är just nu pressat på flera vårdcentraler. Bland annat har belastningen på sjuksköterskorna ökat.

Just nu måste primärvården i Region Kronoberg prioritera extra tydligt bland dem som söker till vårdcentralerna. Utgångspunkten är alltid de medicinska behoven, vilket innebär att patienter som har lindriga besvär i första hand hänvisas till 1177 eller egenvård. Det måste helt enkelt finnas tid för dem som är svårast sjuka.

Ibland väcker det förstås frustration och irritation när vi inte kan erbjuda besökstider. Våra sjuksköterskor som bemannar tidsbokning och telefonrådgivning gör en fantastisk insats i att möta detta. Men självklart är det en tuff situation för dem, säger Lena Nazzal, centrumchef för primärvårds- och rehabcentrum i Region Kronoberg.

Den största orsaken till det ansträngda läget är bristen på specialister i allmänmedicin. Vårdcentralerna ersätter till viss del de vakanta tjänsterna med hyrläkare – men bara ungefär hälften av de som saknas. Fortfarande brottas man dessutom med pensionsavgångar. Men trenden med minskande antal läkare har vänt. Just nu är ungefär hälften av de budgeterade läkartjänsterna bemannade, för några månader sedan saknades mer än hälften.

Vill vara oberoende av hyrpersonal

Satsningen på att bli oberoende av hyrpersonal har nu pågått på allvar i ungefär ett år. Målet är tydligt: Region Kronoberg vill ha en stabil bemanning med egna medarbetare – för att skapa kontinuitet och bidra till en tryggare vård och högre kvalitet. Med egna medarbetare skapas också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och långsiktigt utvecklingsarbete.

Blir vi oberoende av hyrpersonal har vi större möjligheter att kunna bygga framtidens primärvård. Att vara beroende av hyrläkare är verkligen ingenting som vi önskar, och det är dessutom mycket kostsamt. Bland våra medarbetare är den övervägande uppfattningen att satsningen som sådan är rätt – men att konsekvenserna innebär en hård belastning för många, säger Lena Nazzal.

Rekryteringen går framåt

Det finns mycket som går åt rätt håll. För att locka specialister i allmänmedicin har Region Kronoberg gjort flera stora satsningar, med bland annat höjda löner och bättre förmåner. Under året har Region Kronobergs primärvård hittills lyckats rekrytera nio nya läkare till vårdcentralerna, varav två externt rekryterade och sju färdiga specialister som gjort sin specialisttjänstgöring (ST) hos oss och valt att stanna. Dessutom är tre utlandsrekryterade specialister snart introducerade i det svenska systemet.

För att försöka råda bot på bristen på specialister i allmänmedicin framöver är det viktigt att satsa på ST-läkarna, det vill säga de som utbildas till specialister i allmänmedicin. Detta tar minst fem år efter allmäntjänstgöringen (AT). Just nu har vårdcentralerna nästan 50 ST-läkare på plats, vilket är fler än någonsin tidigare.

Rätt använd kompetens en nyckel

Förutom satsningarna på läkare arbetar vårdcentralerna aktivt med sitt arbetssätt och att organisera sig så effektivt som möjligt. Begreppet ”rätt använd kompetens” är centralt. Och nu, mer än någonsin, är det viktigt att rätt professioner gör rätt saker, för att skapa en trygg vård med hög kvalitet och en bättre arbetsmiljö.

Det som inte behöver göras av en läkare ska inte göras av en läkare. För en patient med exempelvis ryggbesvär är det ofta mycket bättre att få en tid bokad hos en fysioterapeut. Vårdcentralerna har så kallade bedömningsmottagningar, där patienter träffar sjuksköterskor som bedömer och behandlar, med läkare som backup om det behövs, säger Lena Nazzal.

Kontakt

Lena Andersson Nazzal

Chef för primärvård och rehab

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 64 24

Relaterade nyheter

Barnens bästa ska gälla i Kronoberg

18 september 2019

Idag fick regionala utvecklingsnämnden en presentation av den viktiga processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg. I processen utvecklar Region Kronoberg och länets kommuner samarbetet med varandra, b...

Region Kronoberg startar inspirationsföreläsningar för blivande föräldrar

18 september 2019

Efter att den tidigare föräldrautbildningen på grund av resursbrist delvis ersatts av omfattande information på 1177.se, erbjuder Region Kronoberg nu blivande föräldrar i Kronoberg möjligheten att var...

Barnhabiliteringen får nya lokaler

17 september 2019

Den 17 september fattade regionstyrelsen beslut om att flytta barnhabiliteringen i Växjö till nya lokaler. I det första steget blir det en temporär lösning i form av Solvändan på Högstorp. Samtidigt s...

Företag som vill bli gröna efterlyses

16 september 2019

Samverkansprojektet Cirkulära Kronoberg och Kalmar län efterlyser nu företag och organisationer som vill bli mer hållbara och cirkulära. Projektet erbjuder föreläsningar, workshops och kostnadsfri utb...