Gå till nyhetsarkiv

20 december 2018

Biträdande sjukhuschefer rekryterade till Växjö och Ljungby

Som en del i att stärka ledningsstrukturen för sjukhusen har Region Kronoberg rekryterat biträdande sjukhuschefer till lasaretten i Växjö och Ljungby. Den nya sjukhusorganisationen, med syfte att stå bättre rustad för framtiden, träder i kraft vid årsskiftet.

Sjukhuschef Maria Wiltz ska leda och ansvara för all sjukhusvård på båda sjukhusen. Som stöd i det vardagsnära arbetet har hon två biträdande sjukhuschefer, med uppdrag att:

  • samordna sjukhusets dagliga verksamhet
  • ansvara för specifika processer
  • ha personalansvar för varsin grupp verksamhetschefer
  • stötta utvecklingen mot den nära vården och ökat samarbete mellan sjukhusen.

Jag är väldigt glad över att ha rekryterat bra kandidater till chefstjänsterna. Vi kompletterar varandra och tillsammans kommer vi jobba för att stärka samarbetet mellan regionens två sjukhus, säger Maria Wiltz, sjukhuschef från 1 januari 2019.

Biträdande sjukhuschef samordning Centrallasarettet Växjö
Biträdande sjukhuschef i Växjö blir Carina Pettersson, nuvarande verksamhetschef för akutkliniken i Region Kronoberg. Carina tillträder 1 januari.

Biträdande sjukhuschef samordning Ljungby Lasarett
Biträdande sjukhuschef i Ljungby blir Rickard Claesson, nuvarande verksamhetschef på kvinnokliniken i Kristianstad, Region Skåne. Rickard tillträder 18 mars.

HR-chef blir Jessica Nilsson, nuvarande HR chef inom Regional utveckling i Region Kronoberg. Jessica tillträder enligt överenskommelse.

Ekonomichef blir Anneli Olsson, nuvarande centrumcontroller i medicin- och akutcentrum i Region Kronoberg. Anneli tillträder 1 januari.

Mer information

Maria Wiltz

Sjukhuschef Centrallasarettet Växjö och Ljungby Lasarett

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 81 04, 0709-84 47 67

Relaterade nyheter

Prover kan kontrolleras 25 gånger snabbare enligt ny metod

19 november 2019

Annika Petersson och Kim Ekblom vid Region Kronoberg har infört en ny metod som minskar tiden för kvalitetskontroller av blodgivarplasma från dagens omkring 25 minuter till 60 sekunder.

Kroniskt sjuka viktig grupp i årets influensavaccination

18 november 2019

Region Kronoberg fortsätter att erbjuda alla invånare som fyllt 65 år gratis vaccination mot säsongsinfluensan. I år läggs dessutom lite extra fokus på yngre personer som har nedsatt immunförsvar elle...

Brister i överrapportering gav felaktig bedömning, anmäls enligt Lex Maria

18 november 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient inte fått den mest lämpliga vården på psykiatrisk akutmottagning.

Och vinnarna är … barndagvården!

15 november 2019

Arbetet med trygga barn i samband med anestesi gjorde barndagvården på Centrallasarettet Växjö till vinnare av Region Kronobergs kvalitetspris 2019.