Gå till nyhetsarkiv

9 april 2019

Bredband i 72 procent av Kronobergs hushåll

I oktober 2018 hade 72 procent av Kronobergs hushåll tillgång till fiberbredband/snabbt bredband på 100 Mbit/. Det är en ökning med drygt 5 procent sedan 2017. Snittet för riket är 81 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018.

Bland Kronobergs kommuner har Växjö kommit längst med 83 procent anslutna hushåll, medan Lessebo endast har 55 procent. Motsvarande andel för övriga kommuner är: Alvesta 59, Ljungby 68, Markaryd 63, Tingsryd 60, Uppvidinge 59 och Älmhult 65 procent. Tingsryds kommun hade den snabbaste tillväxten av bredband under året med närmare 15 procent.

Om även hushåll som finns i närheten av redan anslutna hushåll räknas in (sk. ”homes passed”) har Växjö kommit längst. Där har ca 94 procent av alla hushåll antingen tillgång till fiber eller fiber i absoluta närheten.

Utbyggnad pågår

Det är positivt att det skett en ökning av anslutningar även om det går långsammare än tidigare. Det pågår utbyggnad i samtliga kommuner, men det är fortfarande en stor utmaning att nå upp till vårt regionala mål om en utbyggnad om 98 procent. När det gäller utbyggnad på landsbygden ligger Kronobergs län fortfarande långt fram, säger Peter Kirsten, bredbandskoordinator på Region Kronoberg.

Peter Kirsten arbetar som regional bredbandskoordinator och har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandskoordinatorns roll ska bistå kommunerna och driva på bredbandsarbetet. Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare.

Kontakt

Peter Kirsten

Bredbandskoordinator

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 98, 0709-84 49 65

Relaterade nyheter

1,3 miljoner satsas på att stärka 0 till 3-åringars språkutveckling i Kronoberg och Blekinge

14 november 2019

Blekinge och Kronbergs samarbetsprojekt ”Språkstegen” har blivit tilldelade 1,3 miljoner av Kulturrådet för att fortsätta sitt arbete med att stärka små barns språkutveckling. Det är det största utdel...

Nu lanseras Business region Kronoberg – plattformen för företagare

13 november 2019

Den 14 november lanseras businessregionkronberg.se – en plattform med målet att bli en självklar ingång för företagare som söker stöd i att starta upp, utveckla eller etablera sin verksamhet. Sidan ha...

Informationsmöte om projektmedel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Interreg

5 november 2019

Region Kronoberg bjuder in till informationsmöte om hur din verksamhet kan bidra till den regionala utvecklingen och strukturell förändring på ett hållbart sätt. Lyssna till när Tillväxtverket berätta...

Regional samverkan för företagen

30 oktober 2019

Kronoberg går mot strömmen, ”Har en allsidighet” var titeln på en artikel i Dagens Industri i veckan. Artikeln handlade om hur antalet gasellföretag i Kronoberg ökar medan de minskar i grannlänen. Gas...