Gå till nyhetsarkiv

27 september 2019

Byte från Mycamine till Cancidas

Ny förstahandsrekommendation vid invasiv svampinfektion

Vid behandling av misstänkt eller verifierad invasiv svampinfektion används ofta en echinokandin. I Region Kronoberg har Mycamine (mikafungin) använts i första hand (normaldos 100 mg x 1) och en av anledningarna har varit priset.

Nu har priserna för echinokandinerna ändrats efter upphandling, vilket innebär att Cancidas (kaspofungin) är det klart billigaste alternativet. I de flesta fall är echinokandinerna helt utbytbara och därför är det rimligt att övergå till Cancidas som förstahandsval när man önskar använda en echinokandin.

Cancidas doseras i normalfallet med en laddningsdos på 70 mg dag 1 och därefter ges underhållsdos på 50 mg en gång dagligen. Om patienten väger mer än 80 kg ges underhållsdos på 70 mg.

I samtliga fall där invasiv svampinfektion misstänks eller påvisas bör infektionskonsult rådfrågas.

Under en övergångsperiod kan det fortfarande vara aktuellt att använda Mycamine så länge det finns i lager på sjukhusen. Läkemedelsenheten ser till att Cancidas ersätter Mycamine i basförråden på berörda avdelningar.

 

Läkemedel

Styrka

Pris

Cancidas (kaspofungin)

50 mg

785 kr

Cancidas (kaspofungin)

70 mg

1080 kr

Mycamine (mikafungin)

100 mg

1500 kr

 

Vid frågor kontakta läkemedelsenheten, tel: 0470 - 58 79 90.

Relaterade nyheter

Läkemedelslistan i stående format

2 oktober 2019

Från och med den 7 oktober finns läkemedelslistan i ett nytt stående format.

Nyhetsbrev oktober från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

2 oktober 2019

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Läkemedel mot sur mage som innehåller ranitidin återkallas

27 september 2019

Som en tillfällig försiktighetsåtgärd återkallas samtliga perorala läkemedel som innehåller ranitidin från marknaden. Det finns ingen akut risk för patienters hälsa. Ranitidin säljs både på recept och...

Brist på Aciclovir infusionsvätska

25 september 2019

Aciclovir Pfizer koncentrat till infusionsvätska 25mg/ml 5 x 10 ml (250mg) och 5 x 20 ml (500mg) är restnoterade och förväntas preliminärt åter början av december.