Gå till nyhetsarkiv
Bilden saknar en alternativtext.

6 mars 2018

Europasamarbete kring smarta byar

Allt kan utvecklas genom erfarenhetsutbyte och goda exempel. Det har det europeiska landsbygdsnätverket ENRD tagit fasta på. I nätverket finns Aline Kärrbäck, representant från Region Kronoberg. Nätverket har skapat en arbetsgrupp som mellan september 2017 och juli 2018 fokuserar på hur landsbygdsprogrammen bäst kan användas för att stödja skapandet av mer levande, hållbara och attraktiva landsbygdsområden - så kallade Smart Villages.

- Sverige bidrar med många goda exempel för andra att lära av. Vi har kommit väldigt långt vad gäller digitalisering och nya tjänster för landsbygden. Det som kan tyckas vara gammal skåpmat i svensk kontext, är kanske en oerhörd innovation på en annan plats, säger Aline Kärrbäck.

Sverige deltar i Europasamarbete om smarta och hållbara bygder

Vad är en smart by? Jo, en smart by använder digital teknologi och innovationer för att främja livskvalitet, levnadsstandard, service, resurseffektivisering, mindre miljöpåverkan och nya möjligheter för värdeskapande inom både produkter och processer. Smarta byar är sådana som bygger vidare på sina existerande styrkor och resurser, men även utvecklar nya möjligheter.

Det här berättar Aline Kärrbäck, samordnare för serviceutveckling i Region Kronoberg.

- Konceptet bär inte med sig någon generell lösning för alla byar, utan bygger på känslighet för regionala olikheter. Teknologi är lika viktigt som investeringar i infrastruktur, näringslivsutveckling, humankapital och samhällsbyggnad, likväl som invånarinflytande i samhällets utveckling. En smart by tar vara på sina egna förutsättningar till innovativa miljölösningar, främjande av lokala produkter och företag, ekoturism och kulturella aktiviteter, berättar Aline.

Arbetsgruppen ”Smart Villages”, där Aline deltar som representant för svenska Landsbygdsnätverket, har som uppgift att utforska hur service på landsbygden, såsom vård och omsorg, utbildning, energi, mobilitet, handel och annat, kan förbättras och göras mer hållbar och innovativ genom digital och social innovation. Gruppen vill skapa en bred europeisk plattform för erfarenhetsutbyte, ta fram underlag för och skapa förbättringar inom ramen för landsbygdsprogrammets implementering.

Kan svenska landsbygder och modeller för landsbygdsutveckling bidra med något lärorikt i en europeisk kontext?

Jodå, det kan Sverige göra menar Aline Kärrbäck.

- Sverige bidrar med många goda exempel för andra att lära av. Vi har kommit väldigt långt vad gäller digitalisering och nya tjänster för landsbygden. Det som kan tyckas vara gammal skåpmat i svensk kontext, är kanske en oerhörd innovation på en annan plats. Vi har dessutom väldigt starka organisationer och nätverk i Sverige, där vi inom landets gränser lär av varandra och för en vaken debatt - och vi har allt att vinna på att sprida detta till resten av Europa.

Egenförsörjning genom andelsjordbruk


Foto: Mickan Thor

Smarta byar i Sverige kan handla om egenförsörjning genom andelsjordbruk genom nya digitala plattformar. Det kan vara en digital lanthandel med tillgänglighet dygnet runt.

- En förutsättning för sådana projekt är social tillhörighet och sammanhållning som kunnat arbeta tillsammans mot en ny lösning. Därför fokuserar arbetsgruppens på digital OCH social innovation, för att det belyser just denna utvecklingsprocess.

I Sverige är exempelvis bredbandsutbyggnaden i full gång vilket möjliggör ett helt annat arbetsliv och en helt annan vardag.

Strategi för bredband så att fler nås


Foto: Mickan Thor

- Tillgång till bredband och höghastighetsuppkoppling är värt väldigt lite om inte samhället ställer om för att erbjuda lösningar på denna typ av plattform. Den offentliga sfären, exempelvis, har gjort oerhörda framsteg de senaste åren, men det krävs också en strategi för hur dessa tjänster ska nå de som saknar datorvana.

I Sveriges landsbygder har det skett en stor förändring av betaltjänster, köpbeteende och servicenivå.

- Vi har idag tillgång till hela världens tjänsteutbud, via en telefon, dator eller surfplatta.

Även om det inte är samma typ av service som många är vana vid, innebär det inte att det är en försämring menar Aline Kärrbäck.

- Det är vårt synsätt som inte hängt med i samhällsutvecklingen, och vi fastnar i fällan att förändring innebär försämring. För mig som ung som drömmer om ett liv på en lantgård ser jag bara positivt på den utveckling vi har att möta.

Läs mer om EU Action för Smart Villages


Foto: Mickan Thor

Relaterade nyheter

Barnens bästa ska gälla i Kronoberg

18 september 2019

Idag fick regionala utvecklingsnämnden en presentation av den viktiga processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg. I processen utvecklar Region Kronoberg och länets kommuner samarbetet med varandra, b...

Företag som vill bli gröna efterlyses

16 september 2019

Samverkansprojektet Cirkulära Kronoberg och Kalmar län efterlyser nu företag och organisationer som vill bli mer hållbara och cirkulära. Projektet erbjuder föreläsningar, workshops och kostnadsfri utb...

Så kan vi minska antalet suicid

13 september 2019

Hur kan vi minska suiciden i samhället? Idag är vi för tysta – vi måste våga fråga! Och det finns hjälp att få för den som mår dåligt. Det var budskapet på internationella suicidpreventiva dagen den 1...

Suicid uppmärksammas på suicidpreventiva dagen 10/9

6 september 2019

Var sjätte timme tar en människa livet av sig i Sverige. Varje dag. Året om. Den 10 september varje år uppmärksammas internationella suicidpreventiva dagen. I Kronoberg bjuder länets suicidpreventiva...