Gå till nyhetsarkiv

23 november 2014

Gratis provtagning får unga tjejer att ta cellprov

Under perioden maj till oktober 2014 har antalet 23-åringar som gjort gynekologisk cellprovtagning ökat med 59 procent jämfört med samma period föregående år. Provtagningen görs för att hitta cellförändringar i livmoderhalsen innan de utvecklas till cancer, och anledningen till ökningen verkar vara att testet är gratis för alla 23-åringar i Kronoberg sedan i maj i år.

– Vi har alltså ökat deltagandet i gynekologisk cellprovtagning rejält bland 23-åringarna sedan vi införde gratis provtagning för dem. Det är ett bättre resultat än vi kunnat ana, säger Helen Tagesson, avdelningschef för barnmorskemottagningen på Centrallasarettet Växjö.

Storsatsar på ökat deltagande

Under nationella cellprovsveckan i maj 2014 genomförde Landstinget Kronoberg en kampanj för att öka medvetenheten om cellprovtagning. Dessutom erbjuder landstinget öppen mottagning för cellprovtagning på centrallasarettet i Växjö sedan den 3 september i år. Det innebär att den som har fått en kallelse kan komma och ta gynekologiskt cellprov utan att behöva boka tid.

Fakta

  • Cirka 450 kvinnor per år i Sverige får livmoderhalscancer. De flesta av dem har inte lämnat cellprov.
  • Landstinget Kronoberg erbjuder kvinnor i åldern 23-50 år att göra en cellprovskontroll vart tredje år och kvinnor mellan 51-60 vart femte år.
  • Under perioden maj till oktober har antalet 23-åringar som gör sitt test i Kronoberg ökat från 199 personer till 316 personer.
  • År 2012 hade Kronoberg en täckningsgrad på 70,4 procent vad gäller cellprovtagning, det är bland de lägsta siffrorna i landet.
  • Täckningsgraden i Sverige år 2012 var 79,7 procent. EU:s rekommendationer är en täckningsgrad på 85 procent. (Siffrorna är hämtade ur Årsrapport 2013 från Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention.)

Läs mer om gynekologisk cellprovtagning på www.1177.se/cellprov

Relaterade nyheter

Prover kan kontrolleras 25 gånger snabbare enligt ny metod

19 november 2019

Annika Petersson och Kim Ekblom vid Region Kronoberg har infört en ny metod som minskar tiden för kvalitetskontroller av blodgivarplasma från dagens omkring 25 minuter till 60 sekunder.

Kroniskt sjuka viktig grupp i årets influensavaccination

18 november 2019

Region Kronoberg fortsätter att erbjuda alla invånare som fyllt 65 år gratis vaccination mot säsongsinfluensan. I år läggs dessutom lite extra fokus på yngre personer som har nedsatt immunförsvar elle...

Brister i överrapportering gav felaktig bedömning, anmäls enligt Lex Maria

18 november 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient inte fått den mest lämpliga vården på psykiatrisk akutmottagning.

Och vinnarna är … barndagvården!

15 november 2019

Arbetet med trygga barn i samband med anestesi gjorde barndagvården på Centrallasarettet Växjö till vinnare av Region Kronobergs kvalitetspris 2019.