Gå till nyhetsarkiv

6 maj 2019

IT-avbrott eller stora olyckor

Som en del i den 3:e nationella krisberedskapsveckan bjuder Region Kronoberg in till en 45 minuter lång informationsföreläsning om regionens övergripande krisledningsarbete.

Växjö

Centrallasarettet i Växjö den 7 maj klockan 16.00.
Föreläsningssal Poseidon. Antalet platser är begränsat.

Ljungby

Ljungby lasarett den 8 maj klockan 16.00.
Föreläsningssal Galaxen – skyltat från entréhallen. Antalet platser är begränsat.