Gå till nyhetsarkiv

20 december 2017

Rapport om koppling mellan sociala aspekter och transportplanering

Rapporten ”Jämställdhet och jämlikhet i Kronobergs transportplanering: Nulägesbeskrivning” beskriver kopplingen mellan sociala perspektiv och transportplanering i Kronoberg.

Konsultföretaget Trivector har fått i uppdrag av Region Kronoberg att delta som experter i satsningen ”Jämställd regional tillväxt”, ett regeringsuppdrag finansierat via Tillväxtverket. En del i satsningen handlar om att inkludera jämställdhet och andra sociala aspekter tidigt i transportinfrastruktur- och kollektivtrafikplaneringen. För att kunna genomföra satsningen behövs verktyg, metoder och kompetens, vilka nulägesbeskrivningen bidragit med. Rapporten har bland annat kartlagt människors resvanor och hur dessa skiljer sig mellan olika grupper (ålder, kön, etnicitet m.m.).  Den lyfter också faktorer som är viktiga att beakta då konsekvensbedömningar utifrån jämställdhet och jämlikhet ska göras. Nästa steg i Region Kronobergs arbete är att utarbeta en konkret arbetsmetod för att inkludera sociala aspekter i den regionala transportplaneringen. 

Rapport om koppling mellan sociala aspekter och transportplanering (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Elsa Anderman

Projektledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 86

Relaterade nyheter

Region Kronoberg utökar driftsbidrag för att satsa på unga entreprenörer

18 juli 2019

Den regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg har beslutat att öka sina årliga driftsbidrag till Ung företagsamhet (UF) till 450 000 kronor per år. Detta för att UF ska ha möjlighet att utöver g...

Kulturrådet fördelar pengar till utveckling av kultur i Kronoberg

11 juli 2019

Statens kulturråd har beviljat ett flertal projektansökningar från Kronoberg. Bidragen går till utvecklingsarbeten för bland annat satsningarna Medborgarscen, Muntligt berättande och ett gemensamt pro...

Scensommar i hela Kronoberg

10 juli 2019

Just nu pågår Scensommar i hela Kronoberg. Genom ett nytt samarbete mellan Region Kronoberg och samtliga kommuner i länet får nämligen invånare och besökare i år möjlighet att uppleva kultur runt om i...

Kompetensutveckling pågår

3 juli 2019

Lokalerna på Järnvägsgatan i Hovmantorp är fortfarande de ”nya” lokalerna två år efter flytten av det som idag är LG Produktion. Två företag blev ett när Ulf Åström tog över även sin fars företag som...