Gå till nyhetsarkiv

17 oktober 2018

Regional utvecklingsnämnd om riksvägar, validering och automatisering

Dagens regionala utvecklingsnämnd hade fokus på kompetensförsörjningen – en gemensam utmaning för flera av samhällets aktörer. Nämnden fattade även beslut om satsningar på riksvägar och ett projekt om automatisering i industrin.

Riksväg 23 och 27

Trafikverket har öppnat upp för att samfinansiera trafiksäkerhetsåtgärder i det regionala vägnätet. Regionala utvecklingsnämnden ber därför Trafikverket att samfinansiera riksväg 23 Huseby-Marklanda under 2018-2022. Om Trafikverket väljer att samfinansiera kan regionen använda 93 miljoner kronor till åtgärder på riksväg 27 Säljeryd-Växjö. Regionen får besked från Trafikverket innan årsskiftet.

Vi hoppas på ett positivt besked så att vi kan tidigarelägga satsningarna på riksväg 27 som är väldigt efterfrågade av näringslivet, säger Joakim Pohlman (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Satsning på validering, etablering och vuxenutbildning

Region Kronoberg har ett statligt uppdrag att göra insatser inom kompetensförsörjningsområdet. 2019 vill regionala utvecklingsnämnden: investera för att höja kompetensen genom hela arbetslivet, fokusera på välgrundade studie- och yrkesval och satsa på etablering och validering. Handlingsplanen ska förverkligas tillsammans med Kompetensforum Kronoberg, en samhandlingsmotor för kompetensförsörjning med bland annat arbetsförmedlingen, näringslivsorganisationer och utbildningsanordnare.

Projekt om automatisering i industrin

Linnéuniversitetet beviljas 4,6 miljoner kronor i regionala tillväxtmedel till projektet ”Demonstrationsmiljö för Smart och Innovativ Automatisering i Tillverkningsindustrin” (Smart-IAT). Projektet ska skapa en demonstrationsmiljö i det nyligen invigda EPIC. Målet är att möjliggöra kunskapsöverföring och experiment för att höja innovationsnivå och konkurrenskraft hos tillverkande små och medelstora företag i Kronoberg. Medfinansiering har även sökts från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Det här är efterlängtat! Vi har länge önskat oss en innovationsmiljö för industrin. Nya innovationer kräver att man är utanför driften och träffar andra företagare, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Tätare i toppen men Region Kronoberg fortsatt bäst

23 maj 2019

Region Kronoberg fortsätter att behålla första platsen bland rikets regioner när det gäller andelen ekologiska livsmedel och det tack vare ett nära samarbete mellan kost- och restauranger och upphandl...

700 elever besökte Linnéuniversitetet

23 maj 2019

I går besökte 700 nyfikna grundskoleelever Linnéuniversitetet. Där fick eleverna bland annat se en storslagen och sprakande rymdshow med Tekniska museet. Dessutom fick eleverna lära känna universitete...

Vårforum om nya Business region Kronoberg

23 maj 2019

Den 22 maj 2019 träffades förtroendevalda och tjänstepersoner från offentliga myndigheter och bolag, näringslivsorganisationer och andra aktörer som ville lära sig mer om nya Business region Kronoberg...

Specialisttandvårdens nya lokaler invigda

22 maj 2019

Under onsdagen invigdes specialisttandvårdens nya lokaler på Centrallasarettet Växjö. Med fler behandlingsrum och ny teknik ska verksamheten skapa bättre patientflöde och erbjuda snabbare behandlingar...