Gå till nyhetsarkiv

17 oktober 2018

Regional utvecklingsnämnd om riksvägar, validering och automatisering

Dagens regionala utvecklingsnämnd hade fokus på kompetensförsörjningen – en gemensam utmaning för flera av samhällets aktörer. Nämnden fattade även beslut om satsningar på riksvägar och ett projekt om automatisering i industrin.

Riksväg 23 och 27

Trafikverket har öppnat upp för att samfinansiera trafiksäkerhetsåtgärder i det regionala vägnätet. Regionala utvecklingsnämnden ber därför Trafikverket att samfinansiera riksväg 23 Huseby-Marklanda under 2018-2022. Om Trafikverket väljer att samfinansiera kan regionen använda 93 miljoner kronor till åtgärder på riksväg 27 Säljeryd-Växjö. Regionen får besked från Trafikverket innan årsskiftet.

Vi hoppas på ett positivt besked så att vi kan tidigarelägga satsningarna på riksväg 27 som är väldigt efterfrågade av näringslivet, säger Joakim Pohlman (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Satsning på validering, etablering och vuxenutbildning

Region Kronoberg har ett statligt uppdrag att göra insatser inom kompetensförsörjningsområdet. 2019 vill regionala utvecklingsnämnden: investera för att höja kompetensen genom hela arbetslivet, fokusera på välgrundade studie- och yrkesval och satsa på etablering och validering. Handlingsplanen ska förverkligas tillsammans med Kompetensforum Kronoberg, en samhandlingsmotor för kompetensförsörjning med bland annat arbetsförmedlingen, näringslivsorganisationer och utbildningsanordnare.

Projekt om automatisering i industrin

Linnéuniversitetet beviljas 4,6 miljoner kronor i regionala tillväxtmedel till projektet ”Demonstrationsmiljö för Smart och Innovativ Automatisering i Tillverkningsindustrin” (Smart-IAT). Projektet ska skapa en demonstrationsmiljö i det nyligen invigda EPIC. Målet är att möjliggöra kunskapsöverföring och experiment för att höja innovationsnivå och konkurrenskraft hos tillverkande små och medelstora företag i Kronoberg. Medfinansiering har även sökts från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Det här är efterlängtat! Vi har länge önskat oss en innovationsmiljö för industrin. Nya innovationer kräver att man är utanför driften och träffar andra företagare, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Rekordmånga besökare på regionalt Scensommar

15 augusti 2019

Åtta veckor med Scensommar avslutades igår kväll i Linnéparken med Molly Sandén och en rekordpublik på runt 13 000. I och med sommarens sista konsert visar siffrorna att det totala antalet besökare på...

Medarbetare i Region Kronoberg får testa klimatsmartare resor

29 juli 2019

38 procent av Region Kronobergs medarbetare tar bilen till jobbet – en låg siffra jämfört med många andra arbetsplatser i Kronoberg. Under 2019 och 2020 kommer medarbetare som tar bilen till jobbet at...

Ökat söktryck till sommarens praktikplatser i Region Kronoberg

25 juli 2019

Region Kronoberg har i år tagit emot 293 ansökningar till sommarens 70 praktikplatser. Det är en ökning med 133 sökande sedan förra året. Många av tidigare års praktikanter jobbar idag inom regionen,...

Turismen ökar i Kronobergs län

23 juli 2019

Kronoberg är den region i Sverige som har störst andel utländska besökare. Under 2018 hade länet över en miljon turistnätter – en siffra som har ökat de senaste åren. Dessutom har turismnäringen i lä...