Gå till nyhetsarkiv

11 mars 2019

Sjukhusen i stabsläge på grund av ansträngt vårdplatsläge

190313 kl 13.15: Inflödet till sjukhusen har lättat något. Arbetet med att minska ner till ordinarie antal vårdplatser påbörjas. Fortsatt stabsläge råder med ny avstämning 2019-03-14.

190311 kl. 13.40

På grund av ansträngt vårdplatsläge på våra sjukhus i Ljungby och Växjö har sjukhusvården klockan 13.40 den 11 mars 2019 höjt sin beredskap till ett så kallat stabsläge, vilket är den lägsta beredskapsnivån. Det ansträngda vårdplatsläget gäller framförallt på Centrallasarettet Växjö.

Som vi ser det så finns det ingen speciell orsak till det ökade behovet, utan just nu har vi många svårt sjuka patienter som behöver sjukhusvård, säger Maria Wiltz, sjukhuschef.

För att lösa situationen kraftsamlar sjukhusen för att kunna hålla fler vårdplatser öppna, bland annat genom ett ökat samarbete mellan olika verksamheter. Vårdplatsläget följs fortlöpande.

Om du behöver vård går det bra att som vanligt kontakta 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177 eller kontakta sjukvården. Vid akuta sjukdomstillstånd ring 112.

Stabsläge

Stabsläge är det lägsta beredskapsläget inom sjukvården och innebär att nyckelbefattningar inom den särskilda krisledningen följer utvecklingen, samlar in information och är beredda att vidta nödvändiga åtgärder.