Gå till nyhetsarkiv

25 september 2018

Stabsläge för Region Kronoberg efter fredagens IT-driftstörning har avslutats

PRESSMEDDELANDE: Det var tidigt i fredags morse som Region Kronoberg höjde sin beredskap till förstärkningsläge på grund av en omfattande driftstörning i sitt IT-system. Störningen var så allvarlig att enbart akuta operationer tilläts under fredagen. Mottagningar och besök ställdes in under delar av fredagen.

En teknisk analys av händelsen har påbörjats och enligt Region Kronobergs systematiska säkerhetsarbete kommer en utvärdering av händelsen att genomföras under de kommande veckorna.

Efter det att situationen stabilisterats under fredagsförmiddagen sänktes beredskapsläget till stabsläge, vilket är den lägsta beredskapsgraden. Stabsläget upphörde i idag tisdag den 25 september klockan 15.37.

Press- och media

Det press- och medianummer som har gällt under händelsen har stängts. Då särskild krisledning för händelsen har upplösts hänvisas eventuella frågor från media till Region Kronobergs pressekreterare. 

Stefan Silvander Ahlrik

Pressekreterare

Medie- och kriskommunikation. Stöd för media i deras kontakt med Region Kronoberg. Stöd för Region Kronobergs ledning och medarbetare i deras kontakt med media, såväl praktiskt som strategiskt. Press...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 96 70, 0709-84 44 22

Relaterade nyheter

Hög dos läkemedel anmäls enligt Lex Maria

12 februari 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient erhöll 10 ggr för hög dos av ett läkemedel på ett av länets sjukhus.

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

6 februari 2019

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för...

Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

4 februari 2019

Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internatio...

Komplikation i samband med operation

1 februari 2019

Region Kronoberg har Lex Maria-anmält en händelse där en patient som opererades för komplikation till operation som utförts på annat sjukhus.