Gå till nyhetsarkiv

25 september 2018

Stabsläge för Region Kronoberg efter fredagens IT-driftstörning har avslutats

PRESSMEDDELANDE: Det var tidigt i fredags morse som Region Kronoberg höjde sin beredskap till förstärkningsläge på grund av en omfattande driftstörning i sitt IT-system. Störningen var så allvarlig att enbart akuta operationer tilläts under fredagen. Mottagningar och besök ställdes in under delar av fredagen.

En teknisk analys av händelsen har påbörjats och enligt Region Kronobergs systematiska säkerhetsarbete kommer en utvärdering av händelsen att genomföras under de kommande veckorna.

Efter det att situationen stabilisterats under fredagsförmiddagen sänktes beredskapsläget till stabsläge, vilket är den lägsta beredskapsgraden. Stabsläget upphörde i idag tisdag den 25 september klockan 15.37.

Press- och media

Det press- och medianummer som har gällt under händelsen har stängts. Då särskild krisledning för händelsen har upplösts hänvisas eventuella frågor från media till Region Kronobergs pressekreterare. 

Stefan Silvander Ahlrik

Pressekreterare

Medie- och kriskommunikation. Stöd för media i deras kontakt med Region Kronoberg. Stöd för Region Kronobergs ledning och medarbetare i deras kontakt med media, såväl praktiskt som strategiskt. Press...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 96 70, 0709-84 44 22

Relaterade nyheter

Fördröjd diagnos av hjärtinfarkt

24 april 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient skrevs ut från en vårdavdelning på ett av länets sjukhus trots ett EKG som ingav misstanke på hjärtinfarkt.

Regionfullmäktige på webb, TV och i radio

24 april 2019

Region Kronoberg direktsänder varje regionfullmäktige i TV och radio. Dagen efter direktsändningen kan du se en repris av mötet.

Barn- och ungdomspsykiatrin har nya lokaler i Dockanhuset

23 april 2019

Den 23 april invigdes barn- och ungdomspsykiatrins nya lokaler i Dockanhuset i Växjö.

Koll på konsten

17 april 2019

Revisionen i Region Kronoberg har genomfört en granskning som visar att Region Kronoberg tidigare haft brister i hanteringen av konst gällande anskaffning, värdering, inventering, placering och försäl...