Gå till nyhetsarkiv

9 februari 2018

Stabsläget på Centrallasarettet i Växjö har upphävts

Medicin och kirurgiverksamheterna på Centrallasarett Växjö har idag återgått till normalläge.

Situationen på sjukhuset har stabiliserats tack vare ett antal genomförda åtgärder, samt att berörda kommuner bidraget till att frigöra vårdplatser. Beslut om att upphäva stabsläget fattades i samband med eftermiddagens stabsmöte. 

För mer information:

Annika Laine Tigerhielm

Centrumchef för barn-, kvinno- och kirurgi

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 80 00, 0709-67 32 51

Relaterade nyheter

Sydsverige kraftsamlar för konst och kultur

20 februari 2018

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige. Därför har Sveriges sex sydligaste regioner gemensamt beslutat om tre kulturpolitiska prioriteringar för att skapa en hållbar utveckling i Sydsveri...

Region Kronoberg anmäler enligt Lex Maria

19 februari 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient utretts för en misstänkt tumör i mag-tarmkanalen men där diagnosen försenats på ett av länets sjukhus.

Region Kronobergs medarbetare får 2,5 miljoner till forskning

14 februari 2018

De tre kommande åren avsätter Region Kronoberg 5 miljoner kronor årligen till forskning och utveckling. 2,5 miljoner av dem går till forskning som utförs av medarbetarna.

Ersättning för felaktig hantering vid återkallad semester 2017

7 februari 2018

Region Kronoberg har idag kommit överens med Vårdförbundet om att ersätta de medlemmar på Kvinnokliniken som fick sin semester återkallad sommaren 2017. Förläggningen och återkallandet av semestern ha...