Gå till nyhetsarkiv

18 april 2019

Synpunkter på aktualiserad strategi

Nu är remissperioden för ny aktualiserad regional utvecklingsstrategi avslutad. Totalt inkom 25 svar.

Generellt tycker remittenterna att strategin har blivit bättre och tydligare. Flera lyfter behovet av att få mer hjälp med implementering och samordning via regionala nätverk. Digitaliseringen lyfts upp på flera ställen. Några remittenter föreslår förbättringar och tillägg.

Återkommande synpunkter på respektive prioritering är:

  1. Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet: Viktigt att lyfta framför allt en bredare arbetsmarknad än bara det egna länet, se oss ur ett större sammanhang.
  2. En plats att vilja leva och bo på: Viktigt att belysa naturvärden och besöksnäringen i större utsträckning. Det är positivt att kulturen har fått en större plats.
  3. Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv: Betydelsen av gröna näringar och energiproduktion lyfta fram.
  4. Utveckla kompetensförsörjningen och en god och jämlik hälsa: Viktigt att lyfta grupper som inte kommer in på arbetsmarknaden.

Respektive aktörs synpunkter kommer att finnas med i kallelsen till regionala utvecklingsnämndens möte den 22 maj. Visa kommentarer hanteras direkt. De synpunkter som inte hörsammas får en motivering om varför.

Kontakt

Cecilia Birgersson

Verksamhetsutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 85

Relaterade nyheter

1,3 miljoner satsas på att stärka 0 till 3-åringars språkutveckling i Kronoberg och Blekinge

14 november 2019

Blekinge och Kronbergs samarbetsprojekt ”Språkstegen” har blivit tilldelade 1,3 miljoner av Kulturrådet för att fortsätta sitt arbete med att stärka små barns språkutveckling. Det är det största utdel...

Nu lanseras Business region Kronoberg – plattformen för företagare

13 november 2019

Den 14 november lanseras businessregionkronberg.se – en plattform med målet att bli en självklar ingång för företagare som söker stöd i att starta upp, utveckla eller etablera sin verksamhet. Sidan ha...

Informationsmöte om projektmedel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Interreg

5 november 2019

Region Kronoberg bjuder in till informationsmöte om hur din verksamhet kan bidra till den regionala utvecklingen och strukturell förändring på ett hållbart sätt. Lyssna till när Tillväxtverket berätta...

Regional samverkan för företagen

30 oktober 2019

Kronoberg går mot strömmen, ”Har en allsidighet” var titeln på en artikel i Dagens Industri i veckan. Artikeln handlade om hur antalet gasellföretag i Kronoberg ökar medan de minskar i grannlänen. Gas...