Gå till nyhetsarkiv

20 maj 2019

Hur förebygger vi kateterelaterade urinvägsinfektioner?

Hur kan man skydda patienter med urinkateter från att få urinvägsinfektion?

Avdelningarna 13 och 33 på Centrallasarettet Växjö har varit med i ett europeiskt pilotprojekt, Jamrai, som drivs av Folkhälsomyndigheten. Syftet med projektet är att förbättra rutinerna för att förebygga kateterrelaterade urinvägsinfektioner.

Torsdagen den 12 september berättar de om sitt arbete vid ett seminarium - för att sprida kunskapen i Region Kronoberg.

Välkommen till föreläsningslokalen Poseidon, Centrallasarettet Växjö, torsdag 12 september klockan 13-16.30!

 

Relaterade nyheter

Försenad diagnos av höftfraktur, anmäls enligt Lex Maria

4 december 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient fått en försenad diagnos av höftfraktur.

Nytt strukturerat omhändertagande för de svårast sjuka patienterna

2 december 2019

I ett samarbete med flera berörda kliniker har akutmottagningen på Centrallasarettet Växjö tagit fram ett nytt strukturerat arbetssätt för omhändertagande av de mest sjuka patienterna som kommer till...

Beslut om ytterligare åtgärder för en hållbar ekonomisk utveckling

28 november 2019

Den 28 november 2019 beslutade Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsnämnd om ytterligare åtgärder under 2020 för att hantera hälso- och sjukvårdens ekonomiska underskott.

En åttaårig lokalutvecklingsplan för Centrallasarettet Växjö är beslutad

27 november 2019

Regionfullmäktige tog i maj ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt akutsjukhus i Växjö. Fram till dess behöver vi tillgodose de nödvändiga lokalbehov som finns på Centrallasarettet Växjö. Regionl...