Anslagstavlan

Det här är Region Kronobergs officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till protokoll.

Regionstyrelsens arbetsutskott 2018-01-16, protokoll

17 januari 2018

Datum då anslag sätts upp: 2018-01-18 Datum då anslag tas ned: 2018-02-13

Hälso- och sjukvårdsnämnden, protokoll 2017-12-20

22 december 2017

Datum då anslag sätts upp: 2017-12-22 Datum då anslag tas ned: 2018-01-15

Regionstyrelsens personalutskott, protokoll 2017-12-05

22 december 2017

Datum då anslag sätts upp: 2017-12-12 Datum då anslag tas ned: 2018-01-08

Regionstyrelsen, protokoll 2017-12-19

20 december 2017

Datum för anslags uppsättande 2017-12-21. Datum för anslags nedtagande 2018-01-16.