E-handel med order

Region Kronoberg driver ett målmedvetet arbete för att ansluta fler leverantörer till e-handel.

Vi tillämpar e-handel enligt standarden SFTI ESAP6 respektive Svehandel (peppol). Om du vill komma igång med e-handel mot Region Kronoberg, ta kontakt med oss på

Det här är en e-postadress

Ta emot elektronisk order

För att ta emot en order elektroniskt behöver du ett system som har denna funktion.

Våra identiteter och adresser vid e-handel

  • Identitet (UNB): 7330028000014::9’ (Endast EDI-faktura)
  • Kund (NAD+BY): 7330028000014::9’, ska alltid vara Region Kronobergs GLN
  • Fakturamottagare (NAD+IV): 7330028000014::9' Samma som ovanstående
  • Godsmottagare (NAD+CN): GLN-kod till den slutgiltiga godsmottagaren

NAD+BY behöver det vara samma GLN som för UNB, även UNA-segment ska finnas med.

Format för ESAP6:
D:96A:UN:EAN008

Övrigt: Får ej finnas GTIN på fakturaraderna, endast artikelnummer.

Kommunikation

Tjänsteleverantör – EDI och sveorder: CGI

Kontakta CGI:

Det här är en e-postadress 

 

För mer information se även bilaga

Tekniska variabler EDI- och SVE-faktura, PDF, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 8 maj 2019