Skicka faktura

Här finns faktureringsinformation till Region Kronobergs leverantörer kring hur vi arbetar med e-faktura.

Enligt ny lag från 1 april 2019 ska alla leverantörer till offentlig sektor skicka e-faktura. 

Lag om krav på e-faktura, öppnas i nytt fönster

Betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor är 30 dagar. 

Vi önskar i första hand att ni skickar elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket.

PEPPOL-ID: 0007:2321000065

Kontakta din VAN-tjänst för uppsättning av PEPPOL.

För mer information om PEPPOL, öppnas i nytt fönster

Om ditt företag i dag använder en VAN-tjänst för att skicka elektroniska fakturor kan du låta denna förmedla fakturor även till Region Kronoberg.

Uppgifter din VAN-tjänst behöver:

VAN-tjänst: InExchange

Parts-ID (GLN): 7330028000014

Organisationsnummer: 232100-0065

Kontakta oss via e-post om ni har frågor kring anslutning.

E-post till e-handelssupport

Har du som leverantör inte systemstöd för att skicka elektroniska fakturor erbjuder Region Kronoberg en kostnadsfri anslutning till Region Kronobergs leverantörsportal. Här kan du skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt.

Till leverantörsportalen, öppnas i nytt fönster

Fakturan ska vara utformad i enlighet med SFTI:s standard. Fakturan ska innehålla uppgifter enligt SFTI-formatet kompletterat med uppgifter om ordernummer och referens.

Så ska en faktura vara utformad, öppnas i nytt fönster

Fakturor med order

Fakturan ska innehålla samma beställnings- eller ordernummer som angetts vid beställningstillfället. Numret ska anges under rubriken Ert ordernummer på fakturan. Saknas beställnings- eller ordernummer ska fältet lämnas tomt.

Region Kronobergs ordernummer består av 10-12 tecken som inleds med tre bokstäver, därefter sex siffror (datum) bindestreck 1-3 siffror (löpnummer) – exempelvis KIN190402-105. Det är endast detta format som får förekomma i fältet ordernummer på fakturan.

Orderlösa fakturor

Om ordernummer saknas ange sjusiffrigt referensnummer (kostnadsställe) utan mellanslag eller bindestreck - exempelvis 0101130.

Fakturor med sekretessinformation

Innehåller din faktura sekretessinformation (exempelvis patientnamn och/eller personnummer) ska den sjusiffriga referenskoden föregås av ett S - exempelvis S0101130. 

Övriga fakturauppgifter

I de fall ett avrop avser upphandlad vara eller tjänst ska avtalsnummer anges på fakturan, under avsedd rubrik för avtalsnummer - exempelvis 19RGK123. Region Kronoberg önskar en faktura per avtalsnummer. Saknas avtalsnummer ska fältet lämnas tomt.

Region Kronoberg jobbar med att utöka omfattningen av abonnemangsfakturering. Använd gärna ACD-tagg i de fallen abonnemangsnummer/ID eller motsvarande unik identifierare förekommer.

Se teknisk bilaga för format, pdf, öppnas i nytt fönster

Beställningsservice och e-handelssupport

E-post till beställningsservice

E-post till e-handelssupport

Telefon: 0470-58 63 30

Support leverantörsfakturor:

E-post till redovisningsstöd

Telefon: 0470-58 63 00

Senast uppdaterad: 9 januari 2020