Arkiv

Regionarkivet är slutarkivet för Region Kronoberg. I regionarkivets uppdrag ingår att göra vårt gemensamma kulturarv tillgängligt för dig som privatperson, vårdpersonal eller forskare.

Regionens arkiv bevarar och vårdar Region Kronobergs administrativa och medicinska handlingar. I arkivet finns handlingar från Landstinget Kronoberg, 1863 och framåt men också från tidigare Regionförbundet södra Småland. De flesta av våra handlingar är idag på papper men sedan oktober 2017 har Region Kronoberg ett e-arkiv med digitala handlingar.

Det kan finnas många anledningar till att man vill ta del av Region Kronobergs handlingar. Man kanske släktforskar, behöver ett betyg från en tidigare landstingsdriven skola, vill läsa sin journal eller ta del av protokoll eller beslut. Handlingarna är till stor del allmänna handlingar som man enligt offentlighetsprincipen har rätt att ta del av. Undantag är om en handling omfattas av sekretess. Begäran att ta del av en handling prövas alltid.

Beställa handlingar

Önskas journalkopior från 2000-talet vänligen kontakta berörd klinik/mottagning/vårdcentral.

Förteckning över vilka arkivbildare regionarkivet har

När man beställer handlingar som privatperson är de första nio sidorna gratis. För den tionde sidan tas det ut en avgift på 60 kronor. För varje sida därutöver tillkommer 6 kronor. För journalkopior så betalar man max 500 kronor per utskriftstillfälle och per klinik/mottagning eller vårdcentral.

Kontakt

Har du frågor eller önskar upplysningar går det bra att kontakta Regionarkivet, antingen via telefon, post eller e-post.

Telefon: 0470-58 30 13 vardagar 08.00-11.30.

Postadress: Regionarkivet, Region Kronoberg, 351 88 VÄXJÖ  

Det här är en e-postadress

Kontaktpersoner

Arkivarie: Caroline Svensson

Det här är en e-postadress

Arkivarie: Jenny Kristensson Wallin

Det här är en e-postadress

Projektledare e-arkiv: Emma Widén

Det här är en e-postadress

Senast uppdaterad: 10 januari 2019