Diarium och arkiv

I vårt diarium och arkiv hittar du handlingar, protokoll och beslut från Region Kronoberg. Du hittar även handlingar, protokoll och beslut från det tidigare Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg.

Regionen Kronobergs inkomna och upprättade handlingar är till stor del allmänna som du, enligt offentlighetsprincipen, har rätt att ta del av. I vårt webbdiarium kan du söka efter ärenden som registrerats från 1 januari 2013 och framåt (se länk nedan). När du har hittat det ärende du söker kontaktar du oss för att ta del av handlingarna.  Om du söker ärenden som registrerats innan 2013 eller ärenden från Regionförbundet södra Småland kontaktar du oss direkt.

Som privatperson har du rätt att vara anonym. Undantag är om en handling omfattas av sekretess. Begäran att ta del av en handling prövas alltid. Normalt får du ta del av samtliga uppgifter i handlingen men det kan finnas situationer då uppgifter av sekretesskäl inte lämnas ut.

Beställa handlingar

När du beställer handlingar får du som privatperson de första nio sidorna gratis. För den tionde sidan tar vi ut en avgift på 60 kronor. För varje sida därutöver tillkommer 6 kronor. Du betalar max 500 kronor per utskrivningstillfälle när det gäller journalkopior.

Diariet

Våra ärenden med tillhörande handlingar kring dem registreras i vad som kallas diarium. Diariet innehåller med andra ord det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan Region Kronoberg, medborgarna och andra myndigheter.

Har du frågor eller önskar upplysningar går det bra att kontakta oss på diariet. 

Det här är en e-postadress

Telefon: 0470-58 85 45
Öppettider: Vardagar kl. 8-16, dag före röd dag kl. 8-12 och ”klämdagar” kl. 8-15.

Arkivet

Vi bevarar och vårdar administrativa och medicinska handlingar som producerats inom Region Kronobergs olika verksamheter. 

Enligt arkivlagen är regionarkivet en del av det nationella kulturarvet och ska därför bevaras så det tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt för forskningens behov.

Det kan finnas många anledningar till att man vill ta del av Region Kronobergs handlingar. Du kanske släktforskar, behöver ett betyg från en tidigare landstingsdriven skola, läsa din journal eller ta del av protokoll eller beslut. 

Har du frågor eller önskar upplysningar går det bra att kontakta arkivet via telefon 0470-58 86 55 eller e-post.

Det här är en e-postadress

Postadress Region Kronoberg: Nygatan 20, 351 88 Växjö 

Kontakt diariet

Jenny Kristensson Wallin

Registrator/arkiv

  • Telefon: 0470-58 30 09

Anna Fiona Lamb

Registrator

  • Telefon: 0470-58 30 15

Salih Vosanovic

Registrator

  • Telefon: 0470-58 85 36

Lillemor Ahlgren

Registrator

  • Telefon: 0470-58 67 20

Kontakt arkiv

Caroline Svensson

Arkivassistent

  • Telefon: 0470-58 86 55, 0767-20 77 56

Diana Comsa

Registrator

  • Telefon: 0470-58 30 16

Senast uppdaterad: 10 augusti 2017