Rapporter

I rapporterna nedan kan du läsa om länets utveckling i relation till andra län och hur de olika kommunerna i länet utvecklas. Överst presenteras ett antal fördjupningsrapporter, längre ner på sidan hittar du kortrapporterna.

Fördjupningsrapporter

Fördjupningsrapporterna ska ge en ingående bild över länets utveckling. Några av rapporterna har ett generellt anslag och andra behandlar ett mer specifikt sakområde. 

Ortsutveckling i Kronobergs län

I rapporten studeras hur orterna i Kronobergs län utvecklats och vilka funktionella regioner det finns inom regionen. Rapporten innehåller även flera fördjupande nedslag om demografisk struktur i orterna, utvecklingen av pendling mellan olika orter osv.

Ortsutveckling i Kronobergs län 2016, pdf, öppnas i nytt fönster

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015

Rapporten avhandlar på ett övergripande sätt befolkningsutvecklingen, och komponenterna bakom den, i Kronobergs län under det senaste året.

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015, pdf, öppnas i nytt fönster

Energibalans 2015 Kronobergs län

- Analys av energiflöden i förhållande till regionala klimat- och miljömål

Energibalansen innehåller uppgifter om länets tillförsel, omvandling och användning av energi. Energibalansen för länet som helhet och respektive kommun har sammanställts och presenteras i form av Sankey-diagram. Vidare har statistik för utsläpp av klimatpåverkande gaser sammanställts. Statistiken över energibalansen och utsläppsnivåer har sedan jämförts med regionens uppsatta miljömål.

Energibalans 2015 för Kronobergs län, pdf, öppnas i nytt fönster

Uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet i Kronobergs län 2015

Rapporten är en uppföljning av 2015 års arbete med den regionala utvecklingsstrategin. Den innehåller dels en genomgång av vilka insatser som har genomförts, dels olika beskrivningar av hur målutvecklingen ser ut.

Uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet i Kronobergs län 2015, pfd, öppnas i nytt fönster

Nulägesanalys av kompetensförsörjningen i Kronobergs läns kommuner

I presentationerna återges en övergripande nulägesbild av hur kompetensförsörjningen ser ut i länets kommuner. Rapporterna består av tre delar:

  1. jämförelser med de andra kommunerna i länet
  2. bild av den nuvarande kompetensförsörjningen i kommunen
  3. efterfrågan på olika yrken och utbildningar

Nulägesbild Alvesta, pdf, öppnas i nytt fönster

Nulägesbild Lessebo, pdf, öppnas i nytt fönster

Nulägesbild Ljungby, pdf, öppnas i nytt fönster

Nulägesbild Markaryd, pdf, öppnas i nytt fönster

Nulägesbild Tingsryd, pdf, öppnas i nytt fönster

Nulägesbild Uppvidinge, pdf, öppnas i nytt fönster

Nulägesbild Växjö, pdf, öppnas i nytt fönster

Nulägesbild Älmhult, pdf, öppnas i nytt fönster

Kompetensförsörjning Kronobergs län

Rapporten innehåller en nulägesanalys av arbetsmarknaden i Kronobergs län samt en framskrivning av framtida kompetensbehov utifrån utbildningsinriktning. Publicerad 2015-06-01.

Kompetensförsörjning Kronobergs län, pdf (1,2 MB), öppnas i nytt fönster

Underlag till Trafikförsörjningsprogrammet för
Kronobergs län

Rapporten innehåller flera kartbilder med statistik (GIS-bilder) som visar på befintliga strukturer i Kronobergs län vad gäller bland annat demografi och ortsstruktur. Publicerad 2014-12-01.

Underlag till trafikförsörjningsprogrammet för Kronobergs län, pdf (19,6 MB), öppnas i nytt fönster

Nulägesanalys till regional utvecklingsstrategi 2014-2020

Rapporten avhandlar på ett övergripande plan länets förutsättningar och utveckling inom bland annat demografi, arbetsmarknad och näringsliv. Publicerad 2014-11-01.

Nulägesanalys till regional utvecklingsstrategi 2014-2020, pdf (2,15 MB), öppnas i nytt fönster

Socioekonomisk analys Småland och öarna 2014-2020 - ESF

Underlagsanalys till Småland och öarnas ESF-program för tidsperioden 2014-2020. Publicerad 2014-11-01.

Socioekonomisk analys Småland och öarna 2014-2020, pdf (2,15 MB), öppnas i nytt fönster

Fördjupningsrapport 2014:1 - Kronobergs läns befolkningsutveckling

En fördjupande analys om befolkningsutvecklingen i Kronobergs län. I rapporten beskrivs länets befolkningsutveckling över tid, hur den kan förklaras och vilka orter som växer. I rapporten finns även ett kortare teoriavsnitt med om vilka drivkrafter som kan förklara den demografiska utvecklingen. Pubicerad 2014-04-16.

Kronobergs läns befolkningsutveckling 2014, pdf (1,73 MB), öppnas i nytt fönster

OECD Territorial Reviews Småland - Blekinge

En djuplodande analys över Småland-Blekinges förutsättningar i en globaliserad ekonomi. Belyser en rad olika aspekter av regionens utveckling. Innehåller jämförelser med andra OECD-regioner.

OECD Territorial Reviews Småland - Blekinge, fullversion, pdf (10,9 MB), öppnas i nytt fönster

OECD Territorial Reviews Småland - Blekinge, kortversion, pdf (1,06 MB), öppnas i nytt fönster

Socioekonomisk analys över Småland och öarna

En socioekonomisk analys över Småland och öarna (Kronoberg, Kalmar, Jönköping samt Gotland). Komparativ jämförelse mellan länen och riket. Publicerad 2013-09-01.

Socioekonomisk analys över Småland och öarna, pdf (2,26 MB), öppnas i nytt fönster

Bilder av länets utveckling 2012

Följer upp södra Smålands utveckling under de senaste åren vad gäller demografi, näringsliv, arbetsmarknad med mera. Rapporten inkluderar även kommunal nivå. Publicerad 2013-01-01.

Bilder av länets utveckling 2012, pdf (6,38 MB), öppnas i nytt fönster

Kortrapporter

Kortrapporterna ska ge en snabb och överskådlig bild över ett aktuellt ämne som berör den regionala utvecklingen.

Robin Rikardsson

Analys och uppföljning

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 84

Senast uppdaterad: 8 juli 2016