Kompetensportalen

Enklare att skapa, hantera och följa kompetens. Ett pågående FoUU projekt är att införa en kompetensportal för intern kompetensutvecklingen i Region Kronoberg. Under året påbörjas arbetet och målet är en lansering under hösten 2019. Kompetensportalen kommer att ge en mängd verktyg för oss att använda i våra lärande- och utbildningsprocesser.

Tanken är att det ska bli enklare att skapa, hantera och följa upp utbildningar, certifieringar och andra kompetenshöjande insatser. Något som har efterfrågats av många i vår organisation.

  • Alla medarbetare kommer att följa sin kompetensutveckling från sitt eget konto.
  • Chef kommer att kunna följa sina medarbetare i grupp eller enskilt med hänseende på kompetensutveckling samt får förbättrade möjlighet att skapa rapporter och analyser
  • Utbildningsadministratörer får tillgång till flexibla verktyg som kan användas både lokalt och övergripande.
  • Utbildare får tillgång till en mängd möjligheter som till exempel webinarier, e-utbildningar, tester.

Som exempel kommer det att bli möjligt att skapa en gemensam utbildningskatalog där samtliga interna utbildningar kan samlas på ett enkelt och lättillgänglig sätt.

Kontakt

Marie Folkesson Jonsson

Verksamhetsutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 76 39, 0709-67 32 71

Senast uppdaterad: 3 maj 2019