Internationella samarbeten

Region Kronoberg deltar i flera internationella samarbeten: Smålands, Blekinges & Hallands Brysselkontor, Smålands Shanghaikontor och Euroregion Baltic. Regionen har även ett samarbetsavtal med den kinesiska staden Suzhou.

Euroregion Baltic (ERB)

Euroregion Baltic (ERB) är en plattform för regionalt politiskt samarbete i sydöstra Östersjöområdet. Medlemsorganisationer är Region Kronoberg Region Blekinge, Region Kalmar län, Kommunförbundet Skåne (SE), Bornholms regionkommun (DK), Region Pommern och Region Warmia-Mazurien (PL), Kaliningrad län (RU) och Klaipeda län (LT). 

Organisationen leds av en styrelse med regionala politiska ledare från medlemsorganisationerna och sammanträder tre gånger per år. Arbetet utgår från ERB 2030 agenda som utgör organisationens långsiktiga vision samt årliga handlingsplaner med fokus på områdets gemensamma utmaningar samt stöd till projektutveckling inom södra Östersjöområdet. Region Kronoberg har varit medlem sedan organisationen bildades februari 1998 (tidigare som Kommunförbundet Kronoberg, Södra Smålands Kommuner och Landsting och Regionförbundet Södra Småland).

Det operativa arbetet sköts av ett internationellt sekretariat i Elblag (PL) i samverkan med regionalt ansvariga tjänstemän.

ERB:s hemsida

Region Kronobergs politiska företrädare i ERB är:

  • Roland Gustbée (M), ledamot
  • Robert Olesen (S), ledamot
  • Britt-Louise Berndtsson (C), ersättare
  • Helen Bengtsson (S), ersättare

Kontaktperson

Slawomir Demkowicz-Dobrzanski

Småland Blekinge Halland South Sweden

Småland Blekinge Halland South Sweden är regionens och lärosätenas gemensamma EU-kontor i Bryssel. Målet är att främja medlemmarnas verksamhet och ekonomiska intressen mot EU:s institutioner. Kontorets verksamhet är förankrat i ett handlingsprogram med budget som behandlas av styrgruppen och respektive huvudman. De andra huvudmännen är: Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i Blekinge, Landstinget i Kalmar län, Blekinge Tekniska högskola, Linnéuniversitetet och Jönköping University. 

Småland Blekinge Halland South Sweden

Smålands Shanghaikontor

Smålands Shanghaikontor är ett samarbete mellan Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län och Linnéuniversitetet. Sedan bildandet 2012 har kontoret hjälpt över 150 företag att inleda affärer i Kina eller öka sin kunskap om marknaden. Kontoret arbetar även för Linnéuniversitetets möjligheter att rekrytera studenter och samverka med universitet och näringsliv i Kina.

Smålands Shanghaikontor

Staden Suzhou

Region Kronoberg (tidigare Regionförbundet södra Småland) arbetar sedan 2010 med relationer i Kina tillsammans med Länsstyrelsen i Kronobergs län och Växjö kommun. Länet har ett samarbetsavtal med jättestaden Suzhou i Jiangsuprovinsen ungefär fem mil från Shanghai. Suzhou är en av Kinas äldsta men samtidigt mest utvecklade industristäder. Staden har nästan lika många innevånare som Sverige och med åtskilliga svenska företag på plats. Växjö kommun har ett samarbete med Xiangcheng District, en stad i staden Suzhou med nästan 400 000 innevånare.

Senast uppdaterad: 21 mars 2019