Internationella samarbeten

Region Kronoberg deltar i två internationella samarbeten: Smålands, Blekinges & Hallands Brysselkontor och Smålands Shanghaikontor. Regionen har även ett samarbetsavtal med den kinesiska staden Suzhou.

Småland Blekinge Halland South Sweden

Småland Blekinge Halland South Sweden är regionens och lärosätenas gemensamma EU-kontor i Bryssel. Målet är att främja medlemmarnas verksamhet och ekonomiska intressen mot EU:s institutioner. Kontorets verksamhet är förankrat i ett handlingsprogram med budget som behandlas av styrgruppen och respektive huvudman. De andra huvudmännen är: Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i Blekinge, Landstinget i Kalmar län, Blekinge Tekniska högskola, Linnéuniversitetet och Jönköping University. 

Småland Blekinge Halland South Sweden

Smålands Shanghaikontor

Smålands Shanghaikontor är ett samarbete mellan Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län och Linnéuniversitetet. Sedan bildandet 2012 har kontoret hjälpt över 150 företag att inleda affärer i Kina eller öka sin kunskap om marknaden. Kontoret arbetar även för Linnéuniversitetets möjligheter att rekrytera studenter och samverka med universitet och näringsliv i Kina.

Smålands Shanghaikontor

Staden Suzhou

Region Kronoberg (tidigare Regionförbundet södra Småland) arbetar sedan 2010 med relationer i Kina tillsammans med Länsstyrelsen i Kronobergs län och Växjö kommun. Länet har ett samarbetsavtal med jättestaden Suzhou i Jiangsuprovinsen ungefär fem mil från Shanghai. Suzhou är en av Kinas äldsta men samtidigt mest utvecklade industristäder. Staden har nästan lika många innevånare som Sverige och med åtskilliga svenska företag på plats. Växjö kommun har ett samarbete med Xiangcheng District, en stad i staden Suzhou med nästan 400 000 innevånare.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2018