Patientnämndens ledamöter

Överst presenteras ordförandena. Därefter presenteras ledamöterna och ersättarna partivis, utifrån mandatfördelning. Klicka på en person för att se mer information och pressbilder.

Pressbilderna är fria för användning i samband med artiklar och reportage om Region Kronoberg. Bilderna är ej tillåtna att användas för marknadsföring.

Ordförande

Bo Dalesjö (S)

Ordförande i patientnämnden

Bo är även ledamot i regionfullmäktige.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0372-836 35, 0706-28 36 35

Vice ordförande

Anna Zelvin (KD)

Vice ordförande i patientnämnden

Anna är också ledamot i regionfullmäktige, valberedningen och ledamot i FoU-beredningen.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0768-72 07 34

Ledamöter

Mats Johnsson (M)

Ledamot i patientnämnden

Mats är också ersättare i regionfullmäktige.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0706-33 07 40

Marie-Louise Hilmersson (C)

Ledamot i patientnämnden

Marie-Louise är också ersättare i regionfullmäktige.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0733-47 79 23

Jan Lorentzson (SD)

Ledamot i regionfullmäktige.

Jan är också ledamot i patientnämnden.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0736-83 14 36

Susanne Borgström (V)

Ledamot i patientnämnden

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0733-80 18 10

Gullvi Andersson (MP)

Ledamot i patientnämnden

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-75 06 24, 0706-65 06 24

Nils-Erik Carlström (L)

Ledamot i patientnämnden

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-76 34 07, 0708-72 33 65

Ersättare

Britta Croona (S)

Ersättare i patientnämnden

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0476-332 52, 0703-59 48 61

Ulla Hansson (M)

Ersättare i patientnämnden

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0768-28 55 55

Mikael Andersson (C)

Politisk sekreterare

Mikael är också ersättare i patientnämnden.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0459-811 71, 0731-53 53 98

Pontus Kindenäs (SD)

Ledamot i regionfullmäktige

Pontus är också ersättare i patientnämnden.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0708-87 08 29

Per Åberg (V)

Ersättare i patientnämnden

 • E-post: Det här är en e-postadress

Kerstin Kindstrand (MP)

Ersättare i patientnämnden

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-242 83

Susann Diesner (L)

Ersättare i patientnämnden

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0372-817 19

Christina Lindqvist (KD)

Ersättare i regionfullmäktige och ersättare i patientnämnden

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0706-60 69 46

Senast uppdaterad: 6 mars 2017