Regionala utvecklingsnämndens ledamöter

Överst presenteras ordförandena. Därefter presenteras ledamöterna och ersättarna partivis, utifrån mandatfördelning. Klicka på en person för att se mer information och pressbilder.

Pressbilderna är fria för användning i samband med artiklar och reportage om Region Kronoberg. Bilderna är ej tillåtna att användas för marknadsföring.

Ordföranden

Joakim Pohlman (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Joakim är också ersättare i regionstyrelsen, ordförande i regionala utvecklingsnämnden och ordförande i Grimslövs folkhögskolas styrelse.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0703-31 23 00

Tony Lundstedt (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Tony är även vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden och ledamot i Grimslövs folkhögskolas styrelse.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-413 63, 0703-16 69 41

Carina Bengtsson (C)

2:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Carina är också ledamot regionfullmäktige och i Grimslövs folkhögskolas styrelse.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0733-73 91 13

Ledamöter

Helen Bengtsson (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Helen är även ledamot i valberedningen och regionstyrelsen, ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot i regionala utvecklingsnämnden och ersättare i Grimslövs folkhögskolas styrelse.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0705-68 08 28

Martina Gustafsson (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Martina är även ledamot i regionala utvecklingsnämnden, ledamot i regionstyrelsen, ersättare i regionstyrelsens personalutskott och ersättare i valberedningen.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0703-89 24 22

Olja Pekusic (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Olja är även ledamot i regionala utvecklingsnämnden.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0707-88 96 38

Bo Frank (M)

Ledamot i regionala utvecklingsnämnden

Bo är även ledamot i regionalfullmäktige.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-413 90, 0705-84 13 90

Soili Lång-Söderberg (M)

Ledamot i regionala utvecklingsnämnden

Soili är också ledamot i regionfullmäktige och ersättare i Grimslövs folkhögskolas styrelse.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0706-93 65 97

Anna Johansson (C)

Ledamot i regionala utvecklingsnämnden

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0477-165 42, 0706-05 51 91

Pontus Nordfjell (SD)

Ledamot i regionfullmäktige

Pontus är också ledamot i regionala utvecklingsnämnden.

 • E-post: Det här är en e-postadress

Jerker Nilsson (V)

Ledamot i regionfullmäktige

Jerker är också ledamot i regionala utvecklingsnämnden.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0736-98 90 72

Bengt Germundsson (KD)

Ledamot i regionfullmäktige

Bengt är också ledamot i regionala utvecklingsnämnden.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0433-720 10, 0702-09 04 85

Gunnar Nordmark (L)

Ledamot i regionala utvecklingsnämnden

Gunnar är också ersättare i regionfullmäktige.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-72 85 54, 0705-76 37 59

Cheryl Jones Fur (MP)

Ledamot i regionfullmäktige

Cheryl är också ledamot i regionala utvecklingsnämnden, ersättare i regionstyrelsen och ersättare i valberedningen.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-79 42 06, 0739-82 52 66

Ingemar Almkvist (S)

Ledamot i regionala utvecklingsnämnden.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0476-551 76, 0703-20 10 96

Ersättare

Anne Karlsson (S)

Ersättare i regionfullmäktige samt vice ordförande Strukturfondspartnerskapet Småland och öarna

Anne är också ersättare i regionala utvecklingsnämnden.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0702-21 53 32

Monica Widnemark (S)

Ersättare i regionfullmäktige

Monica är också ersättare i regionala utvecklingsnämnden.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0705-36 25 01

Catharina Winberg (M)

Ersättare i regionfullmäktige

Catharina är också ersättare i regionala utvecklingsnämnden.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0766-21 65 88
Björn Tisjö (M)

Björn Tisjö (M)

Ersättare i regionala utvecklingsnämnden

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0761-46 76 71

Magnus Gunnarsson (M)

Ersättare i regionfullmäktige

Magnus är också ersättare i regionala utvecklingsnämnden.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0722-52 83 20

Patrik Davidsson (C)

Ersättare i regionala utvecklingsnämnden

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0705-15 70 93
Mikaela Gross (V)

Mikaela Gross (V)

Ersättare i regionala utvecklingsnämnden

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0702-83 63 34
Anton Håkansson (S)

Anton Håkansson (S)

Ersättare i folkhälsoberedningen

Anton är också ersättare i regionala utvecklingsnämnden

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0702-98 11 61

Senast uppdaterad: 28 september 2017