Folkhälsoberedningens ledamöter

Överst presenteras ordförandena. Därefter presenteras ledamöterna och ersättarna partivis, utifrån mandatfördelning. Klicka på en person för att se mer information och pressbilder.

Pressbilderna är fria för användning i samband med artiklar och reportage om Region Kronoberg. Bilderna är ej tillåtna att användas för marknadsföring.

Ordförande

Michael Öberg (MP)

Ordförande i folkhälsoberedningen. Gruppledare för miljöpartiet.

Michael är också ledamot i regionfullmäktige, regionstyrelsen, organisationsutskottet, regionstyrelsens arbetsutskott, regionstyrelsens personalutskott och ersättare i valberedningen.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0476-133 19, 0731-52 02 44

1:e vice ordförande

Henrietta Serrate (S)

1:e vice ordförande i folkhälsoberedningen. Ledamot i regionfullmäktige

Henrietta är även ledamot i regionfullmäktige och regionstyrelsen.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0768-95 53 75

2:e vice ordförande

Pernilla Tornéus (M)

Ledamot i regionfullmäktige

Pernilla är också 2:e vice ordförande i folkhälsoberedningen och ersättare i regionstyrelsen.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-72 86 87, 0763-46 39 59

Ledamöter

Edina Maslac (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Edina är även ledamot i folkhälsoberedningen.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0472-152 52, 0733-56 79 62

Eva Ballovarre (S)

Ledamot i folkhälsoberedningen. Ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden

Eva är också ersättare i regionfullmäktige.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0703-03 59 70

Åke Gummesson (S)

Ledamot i folkhälsoberedningen

Åke är också ersättare i regionfullmäktige.

 • Telefon: 0477-191 23

Patrick Ståhlgren (M)

Ledamot i regionfullmäktige

Patrick är även ledamot i folkhälsoberedningen.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0477-300 64, 0706-79 73 71

Bengt-Göran Birgersson (C)

Ledamot i folkhälsoberedningen

Bengt-Göran är också ersättare i regionfullmäktige.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0705-73 77 71

Charlotte Branting (L)

Ledamot i folkhälsoberedningen

Charlotte är också ersättare i regionfullmäktige.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-77 81 76, 0703-45 35 32

Ersättare

Ulf Engqvist (S)

Ersättare i regionfullmäktige

Ulf är också ersättare i folkhälsoberedningen.

 • E-post: Det här är en e-postadress

Andrea Curtsby

Ersättare i folkhälsoberedningen

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0728-53 58 35

Judit Svensson (C)

Ersättare i folkhälsoberedningen

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0721-62 80 61

Anton Håkansson (S)

Ersättare i folkhälsoberedningen

Anton är också ersättare i regionala utvecklingsnämnden

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0702-98 11 61

Britt Bergström (V)

Ledamot i regionfullmäktige

Britt är också ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden, ersättare i folkhälsoberedningen och ledamot i valberedningen.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0705-65 22 18

Senast uppdaterad: 11 december 2017