FoU-beredningens ledamöter

Överst presenteras ordförandena. Därefter presenteras ledamöterna och ersättarna partivis, utifrån mandatfördelning. Klicka på en person för att se mer information och pressbilder.

Ordförande

Lennart Värmby (V)

Ledamot i regionfullmäktige

Lennart är också ordförande i FoU-beredningen, ledamot i regionstyrelsen, regionstyrelsens arbetsutskott, regionstyrelsens personalutskott, organisationsutskottet och valberedningen.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0706-66 58 06

1:e vice ordförande

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen

Anna är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot i valberedningen, 1:e vice ordförande i FoU-beredningen, ledamot i organisationsutskottet, 1:e vice ordfö...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

2:e vice ordförande

Elizabeth Peltola (C)

Ledamot i regionfullmäktige

Elizabeth är också ledamot i FoU-beredningen, ersättare i regionstyrelsen och ledamot i valberedningen.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0476-217 76, 0702-25 50 98

Ledamöter

Peter Freij (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Peter är även ledamot i FoU-beredningen, ersättare i regionstyrelsen, ordförande i trafiknämnden och ersättare i valberedningen.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0372-78 91 46, 0767-20 76 38

Roland Gustbée (M)

2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och ledamot i regionstyrelsen

Roland är också ledamot i regionstyrelsens arbetsutskott, regionstyrelsens personalutskott, FoU-beredningen, valberedningen och ersättare i samverkansnämnden Blekinge-Kronoberg.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0733-68 74 14

Cheryl Jones Fur (MP)

Ledamot i regionfullmäktige

Cheryl är också ledamot i FoU-beredningen, ersättare i regionstyrelsen och ersättare i valberedningen.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-79 42 06, 0739-82 52 66

Lars Andersson (L)

Ledamot i FoU-beredningen

Lars är också ersättare i regionfullmäktige.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0730-32 90 60

Anna Zelvin (KD)

Vice ordförande i patientnämnden

Anna är också ledamot i regionfullmäktige, valberedningen och ledamot i FoU-beredningen under perioden 2016-07-01 till 2018-12-31.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0768-72 07 34

Senast uppdaterad: 4 januari 2016