Samverkansnämnden Blekinge-Kronobergs ledamöter

Överst presenteras ordförandena. Därefter presenteras ledamöterna och ersättarna. Klicka på en person för att se mer information och pressbilder.

Ordförande

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen

Anna är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot i valberedningen, ledamot i organisationsutskottet, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskot...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Vice ordförande

Kalle Sandström (S)

Vice ordförande i samverkansnämnden Blekinge-Kronoberg

 • E-post: Det här är en e-postadress

Ledamöter

Suzanne Frank (M)

Suzanne Frank (M)

2:e vice ordförande i regionstyrelsen

Suzanne är även 2:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskott och regionstyrelsens arbetsutskott och pensionärsrådet, vice ordförande i valberedningen samt ledamot i regionfullmäktige, organi...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 85 82, 0709-84 45 82

Sven Sunesson (C)

Ledamot i regionstyrelsen och regionstyrelsens arbetsutskott

Sven är också 2:e vice ordförande i trafiknämnden, ledamot i regionfullmäktige, organisationsutskottet, regionstyrelsens personalutskott och samverkansnämnden Blekinge-Kronoberg och ersättare i valber...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-75 10 05, 0707-61 63 97

Christel Friskopp (S)

Ledamot i samverkansnämnden Blekinge-Kronoberg

 • E-post: Det här är en e-postadress

Alexander Wendt (M)

Ledamot i samverkansnämnden Blekinge-Kronoberg

 • E-post: Det här är en e-postadress

Ersättare

Charlotta Svanberg (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Charlotta är även ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 1:e vice ordförande i FoU-beredningen och ersättare i regionstyrelsen och samverkansnämnden Blekinge-Kronoberg samt politisk sekreterare på...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0706-91 53 38, 0767-20 76 36

Mikael Johansson (M)

Politisk sekreterare

Mikael är även ledamot i regionfullmäktige och ersättare i regionstyrelsen.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0761-07 69 79

Britt-Louise Berndtsson (C)

Ledamot i regionstyrelsen

Britt-Louise är också ledamot i regionfullmäktige och hälso- och sjukvårdsnämnden och ersättare i samverkansnämnden Blekinge-Kronoberg samt politisk sekreterare.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0738-44 92 16

Thomas Nihlén (MP)

Ersättare i samverkansnämnden Blekinge-Kronoberg

 • E-post: Det här är en e-postadress

Erik Ohlson (V)

Ersättare i samverkansnämnden Blekinge-Kronoberg

 • E-post: Det här är en e-postadress

Lars Karlsson (C)

Ersättare i samverkansnämnden Blekinge-Kronoberg

 • E-post: Det här är en e-postadress

Senast uppdaterad: 6 oktober 2016