Samverkansnämnden Blekinge-Kronobergs ledamöter

Överst presenteras ordförandena. Därefter presenteras ledamöterna och ersättarna. Klicka på en person för att se mer information och pressbilder.

Pressbilderna är fria för användning i samband med artiklar och reportage om Region Kronoberg. Bilderna är ej tillåtna att användas för marknadsföring.

Ordförande

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen. Gruppledare för socialdemokraterna.

Anna är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot i valberedningen, ledamot i organisationsutskottet, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskot...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Vice ordförande

Kalle Sandström (S)

Vice ordförande i samverkansnämnden Blekinge-Kronoberg

 • E-post: Det här är en e-postadress

Ledamöter

Suzanne Frank (M)

Suzanne Frank (M)

2:e vice ordförande i regionstyrelsen. Gruppledare för moderaterna.

Suzanne är även 2:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskott och regionstyrelsens arbetsutskott och pensionärsrådet, vice ordförande i valberedningen samt ledamot i regionfullmäktige, organi...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 85 82, 0709-84 45 82

Sven Sunesson (C)

2:e vice ordförande i trafiknämnden. Gruppledare för centerpartiet.

Sven är också ledamot i regionfullmäktige, regionstyrelsen, regionstyrelsens arbetsutskott, organisationsutskottet, regionstyrelsens personalutskott och samverkansnämnden Blekinge-Kronoberg och ersätt...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-75 10 05, 0707-61 63 97

Christel Friskopp (S)

Ledamot i samverkansnämnden Blekinge-Kronoberg

 • E-post: Det här är en e-postadress

Alexander Wendt (M)

Ledamot i samverkansnämnden Blekinge-Kronoberg

 • E-post: Det här är en e-postadress

Ersättare

Charlotta Svanberg (S)

Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Charlotta är även ledamot i regionfullmäktige, 1:e vice ordförande i FoU-beredningen och ersättare i regionstyrelsen och samverkansnämnden Blekinge-Kronoberg.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0767-20 76 36

Roland Gustbée (M)

2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och ledamot i regionstyrelsen

Roland är också ledamot i regionstyrelsens arbetsutskott, regionstyrelsens personalutskott, FoU-beredningen, valberedningen och ersättare i samverkansnämnden Blekinge-Kronoberg.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0733-68 74 14

Britt-Louise Berndtsson (C)

Ledamot i regionstyrelsen. Politisk sekreterare.

Britt-Louise är också ledamot i regionfullmäktige och hälso- och sjukvårdsnämnden och ersättare i samverkansnämnden Blekinge-Kronoberg.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0738-44 92 16

Thomas Nihlén (MP)

Ersättare i samverkansnämnden Blekinge-Kronoberg

 • E-post: Det här är en e-postadress

Erik Ohlson (V)

Ersättare i samverkansnämnden Blekinge-Kronoberg

 • E-post: Det här är en e-postadress

Lars Karlsson (C)

Ersättare i samverkansnämnden Blekinge-Kronoberg

 • E-post: Det här är en e-postadress

Senast uppdaterad: 26 april 2017