Trafiknämndens ledamöter

Överst presenteras ordförandena. Därefter presenteras ledamöterna och ersättarna partivis, utifrån mandatfördelning. Klicka på en person för att se mer information och pressbilder.

Pressbilderna är fria för användning i samband med artiklar och reportage om Region Kronoberg. Bilderna är ej tillåtna att användas för marknadsföring.

Ordförande

Peter Freij (S)

Ordförande i trafiknämnden

Peter är även ledamot i regionfullmäktige och FoU-beredningen samt ersättare i regionstyrelsen och valberedningen.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0372-78 91 46, 0767-20 76 38

1:e vice ordförande

Fanny Battistutta (V)

1:e vice ordförande i trafiknämnden

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0760-24 24 51

2:e vice ordförande

Sven Sunesson (C)

2:e vice ordförande i trafiknämnden. Gruppledare för centerpartiet.

Sven är också ledamot i regionfullmäktige, regionstyrelsen, regionstyrelsens arbetsutskott, organisationsutskottet, regionstyrelsens personalutskott och samverkansnämnden Blekinge-Kronoberg och ersätt...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-75 10 05, 0707-61 63 97

Ledamöter

Camilla Ymer (S)

Ledamot i trafiknämnden

 • E-post: Det här är en e-postadress

Carl-Olof Bengtsson (S)

Ledamot i regionfullmäktige och trafiknämnden

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0705-84 13 92

Julia Berg (S)

Ledamot i trafiknämnden

Julia är också ersättare i regionfullmäktige.

 • E-post: Det här är en e-postadress

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Ledamot i trafiknämnden

Ann-Charlotte är även ledamot i regionfullmäktige.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0372-817 43, 0738-43 44 81

Viktor Emilsson (M)

Ledamot i trafiknämnden

Viktor är också ersättare i regionfullmäktige och regionstyrelsen.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0723-05 43 91

Eva Johnsson (KD)

Gruppledare för kristdemokraterna. Politisk sekreterare.

Eva är också ledamot i regionfullmäktige, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, organisationsutskottet och valberedningen samt ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott och per...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0703-77 71 71

Ersättare

Conny Simonsson (S)

Ersättare i regionfullmäktige

Conny är också ersättare i trafiknämnden.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0705-36 25 83

Erik Jansson (MP)

Ersättare i regionfullmäktige

Erik är också ersättare i trafiknämnden.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0706-50 82 14

Marianne Nordin (S)

Ersättare i regionfullmäktige

Marianne är också ersättare i trafiknämnden.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0706-32 26 67

Tommy Andersson (M)

Ersättare i trafiknämnden

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0433-105 47, 0706-84 16 53

Mattias Edlund (KD)

Ersättare i trafiknämnden

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0700-92 19 81

Senast uppdaterad: 8 mars 2017