Stabsläget upphävt

Uppdatering 15.45

Läget är nu stabilt och stabsläget upphävs.

Uppdatering 14.44

Region Kronobergs verksamheter är nu tillbaka i ordinarie drift. Centrallasarettet i Växjö och verksamheterna på Sigfridsområdet har under strömavbrottet drivits med reservkraft, p.g.a. detta kvarstår stabsläget tillsvidare av säkerhetsskäl.

Uppdatering 13.45

Region Kronobergs vårdcentraler i Växjö är påverkade av det omfattande strömavbrott som vid lunchtid inträffade i Kronoberg. 

Centrallasarettet och Region Kronobergs verksamheter på Sigfridsområdet påverkas inte av strömavbrottet i nuläget. 

Senast uppdaterad: 10 oktober 2018