Region Kronoberg i media

På den här sidan kan du ta del av några av de artiklar och reportage där Region Kronoberg finns med. 

Senaste artiklarna om Region Kronoberg

Patient opererades med dålig utrustning

28 mars 2017

En patient fick skador på sin tarm efter att ha opererats med alltför dålig operationsutrustning. Skadorna var så allvarliga att patienten fick vårdas på intensivvård i nästan en månad.

Vårdskada efter dålig utrustning

28 mars 2017

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan sedan en patient fått en tarmskada efter en operation på ett av länets sjukhus. Patienten ska ha opererats för ett ärrbråck efter en tidigare operation...

Regionsamarbete om problematik

28 mars 2017

Det ska samordnas bättre i Kronoberg när det gäller barn och ungdomar med "omfattande problematik". I slutet av juni kommer ett förslag för hur det ska fungera i länet.

... desto mer tryck på Familjecentralen

27 mars 2017

Babyboom leder till högre tryck på mödravården. När gravida prioriteras blir det svårare att få tider till hälsokontroller på hemmaplan.

Senast uppdaterad: 20 februari 2015