Region Kronoberg i media

Se vad som skrivs om oss! Nedan listas artiklar och reportage där Region Kronoberg nämns.

Senaste artiklarna om Region Kronoberg

Grönare städer - Växjös största sedumtak

25 juni 2019

Under våren har Veg Tech levererat 3000m² sedummattor till den nya byggnaden för vuxenpsykiatrin på Sigfridsområdet i Växjö. Det är ett.... Se Region Kronobergs film för hur det kommer att se ut: http...

Datatest för ADHD ifrågasatt i flera studier

24 juni 2019

Det digitala test som Region Kronoberg vill införa som stöd för ADHD-diagnoser är ifrågasatt. Bland annat av en forskargrupp som under...barnets begåvning. SVT har utan framgång sökt ansvarig tjänstem...

Vårdförbundet kritiska till stängda förlossningsrum i Växjö

24 juni 2019

Region Kronoberg beslutat att under semesterperioden stänga två av totalt sex förlossningsrum på lasarettet i Växjö vilket facket är...Region Kronoberg beslutat att under semesterperioden stänga två a...

Bussbolag tvingas betala 9 miljoner – dom överklagas

24 juni 2019

Länstrafiken har dömts att betala 9 miljoner kronor till Bergkvarabuss efter att ha brutit mot ett avtal. Men juristerna på länstrafiken...sin dom den 5 mars, enligt Smålandsposten. Nu hoppas Länstraf...

Senast uppdaterad: 18 juni 2018