Region Kronoberg i media

På den här sidan kan du ta del av några av de artiklar och reportage där Region Kronoberg finns med. 

Senaste artiklarna om Region Kronoberg

Cancerdrabbad kallades inte till ultraljud

27 februari 2017

En kvinna i Växjö berättade under två olika mammografiundersökningar att hon känt en knöl i bröstet. Trots det uteblev utredningen. Region Kronoberg lex Maria-anmäler nu händelsen.

”Hot från staten ger inte fler bostäder i kommunerna”

27 februari 2017

Bostadsbyggande. Många kommuner har en mycket tuff uppgift i att klara sina välfärdsåtaganden redan i dag. Tror man att hot om statliga sanktioner är vad som krävs för att öka bostadsbyggandet, då har...

Fossilfritt samhälle borde vara normen

27 februari 2017

INSÄNDARE Det finns exempel som visar att det fossilfria samhället är möjligt. Länstrafiken i Kronoberg går till 99 procent på förnybara bränslen. ABB har med högteknologiska lösningar sett till att e...

Lätt för politiker att sprida förslag runt sig

26 februari 2017

Har under några veckor följt insändarsidorna i Smålandsposten och det har varit en intressant läsning. Det kanske inte präglas av de omöjligas marknad, utan mer den möjligas marknad.

Senast uppdaterad: 20 februari 2015