Region Kronoberg i media

På den här sidan kan du ta del av några av de artiklar och reportage där Region Kronoberg finns med. 

Senaste artiklarna om Region Kronoberg

De får region Kronobergs egna miljöpris

28 september 2016

Minskat svinn av mat, och mer cykel eller buss i stället för bil belönas när årets interna miljöpris har delats ut i Region Kronoberg. I år får två avdelningar ta emot miljöpriset på 25 000 kronor va...

Bucht, dags att backa upp regionerna!

28 september 2016

EU. Svenska regioner riskerar att få kraftigt minskat stöd efter 2020 om EU byter fokus för strukturfonderna, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för den lokala och regionala konkurrenskraften.

Samverkan ska rädda Smålandsoperans ekonomi

28 september 2016

Smålandsoperan dras med stora förluster och behöver hitta nya sätt att spara eller få in pengar till operaverksamheten. Samverkan med andra kulturaktörer i länet är en möjlig lösning.

Positiva besked för pressad smålandsopera

28 september 2016

På tisdagen träffades Smålandsoperan och Region Kronoberg för att prata framtida

Senast uppdaterad: 20 februari 2015