Fordon

Bilderna är fria för användning i samband med artiklar och reportage om Region Kronoberg. Bilderna är ej tillåtna att användas för marknadsföring.

Om fotograf finns angivet ska hen anges, om inte ska Region Kronoberg anges.

Akutambulans

Lättvårdsambulans

Senast uppdaterad: 27 januari 2015