Hälso- och sjukvården

Klicka på en person för att se pressbilder för nedladdning och mer information.

Om fotograf finns angivet ska hen anges, om inte ska Region Kronoberg anges.

Per-Henrik Nilsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 81 21, 0709-84 47 13

Ingeborg Franzén

Utvecklingsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 87 29, 0767-20 77 98

Annika Laine Tigerhielm

Centrumchef för barn-, kvinno- och kirurgi

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 94 51, 0709-67 32 51

Maria Wiltz

Centrumchef för akut- och medicincentrum

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 81 04, 0709-84 47 67

Marie Jadner

Centrumchef för medicinskt servicecentrum, tf avdelningschef Klinisk kemi och transfusionsmedicin

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 75 13, 0709-84 49 92

Lena Andersson Nazzal

Centrumchef för primärvårds- och rehabcentrum

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 64 24

Annika Kahlmeter

Chef för tandvårdscentrum

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 89 30

Magnus Frithiof

Centrumchef för psykiatricentrum

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 61 88

Senast uppdaterad: 29 november 2018