Hälso- och sjukvården

Om fotograf finns angivet ska hen anges, om inte ska Region Kronoberg anges.

Per-Henrik Nilsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 81 21, 0709-84 47 13

Ingeborg Franzén

Utvecklingsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 87 29, 0767-20 77 98

Jörgen Tagesson

Tf chef för regionservice och centrumchef för aktucentrum

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 76 82, 0709-84 46 80

Annika Hull Laine

Centrumchef för barn- och kvinnocentrum

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 80 00, 0709-67 32 51

Gunnar Persson

Centrumchef för kirurgicentrum

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 80 00, 0709-67 32 75

Maria Wiltz

Centrumchef för medicincentrum

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 81 05, 0709-84 47 67

Marie Jadner

Centrumchef för medicinskt servicecentrum

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 75 13, 0709-84 49 92

Lena Andersson Nazzal

Centrumchef för primärvårds- och rehabcentrum

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 80 00

Annika Kahlmeter

Centrumchef för tandvårdscentrum

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 89 30

Magnus Frithiof

Verksamhetschef för vuxenpsykiatrin

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 61 88

Senast uppdaterad: 26 november 2015