Regionledning

Klicka på en person för att se pressbilder för nedladdning och mer information. Fotograf ska alltid anges vid användning av bilderna.

Martin Myrskog

Regiondirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 70 02, 0709-84 45 60

Per-Henrik Nilsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 81 21, 0709-84 47 13

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Thomas Nilsson

Trafikdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 50

Helena Zettergren

HR-chef

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 25 55, 0709-84 47 14

Jens Karlsson

Ekonomidirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 84 56, 0709-84 44 39

Maria Granath

Kommunikationsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 86 38, 0709-84 47 01

Ulrika Joelsson Gustafsson

Tf kanslidirektör fr.o.m. 1 september

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 89 63

Senast uppdaterad: 29 november 2018