Regionledning

Fotograf ska alltid anges vid användning av bilderna.

Martin Myrskog

Regiondirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 70 02, 0709-84 45 60

Per-Henrik Nilsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 81 21, 0709-84 47 13

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Thomas Nilsson

Trafikdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 50

Helena Zettergren

Tf HR-direktör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 25 55, 0709-84 47 14

Jens Karlsson

Ekonomidirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 84 56, 0709-84 44 39

Maria Granath

Kommunikationsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 86 38, 0709-84 47 01

Katarina Jonasson

Kanslidirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 85 63, 0709-84 45 94

Ulrika Joelsson Gustafsson

Stabsdirektör

Ulrika är också planeringsdirektör.

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 80 00

Jörgen Tagesson

Tf chef för regionservice och centrumchef för aktucentrum

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 76 82, 0709-84 46 80

Senast uppdaterad: 26 november 2015