Bilden saknar en alternativtext.

Miljö och klimat

Att ta hänsyn till miljön, klimatet och naturen är en förutsättning för att hela regionen ska utvecklas i en hållbar riktning. Vi står inför stora utmaningar inom miljö-, energi- och klimatområdet och måste ta vårt ansvar för att minska den klimatpåverkan som sker i världen.

Vårt mål är att Kronoberg ska vara Sveriges energieffektivaste region, med attraktiva hållbara miljöer för både boende och besökare. Vi vill lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästa generation.

Vårt arbete med bland annat Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge bidrar till att de nationella och regionala miljömålen uppfylls. En stor del av det regionala miljöarbetet utförs även genom Energikontor Sydost, som vi medfinansierar.

Vi vill vara förebilder

Förutom att arbeta för att minska miljö- och klimatpåverkan i Kronoberg gör vi en hel del själva också. Det finns ett politiskt beslutat miljöprogram som vi följer. Miljöprogrammet fokuserar på sju strategiska målområden: energi, resor och transporter, produkter och avfall, livsmedel, kemikalier, läkemedel och upphandling, eftersom regionen har störst miljöpåverkan inom dessa områden. Några exempel på vad vi gör:

 • serverar mest ekologisk mat i Sverige
 • arbetar för mindre antibiotikaförskrivning
 • våra bussar i linjetrafik och tjänstebilar drivs på biodiesel och biogas
 • vi arbetar för att fler tjänsteresor sker med kollektivtrafik, cykel eller gång
 • använder LED-belysning med rörelsevakter i våra lokaler
 • optimerar ventilationen
 • ställer energikrav vid ny- och ombyggnation
 • ställer miljökrav vid upphandling
 • arbetar för minskat matsvinn
 • källsorterar matavfall och övrigt avfall
 • inventerar farliga kemikalier och ersätter dem med bättre alternativ
 • delar ut ett internt miljöpris varje år för att sporra våra medarbetare till goda miljögärningar i arbetet.

Senast uppdaterad: 19 juni 2018