Grimslövs folkhögskolas styrelse

Region Kronoberg ansvarar för Grimslövs folkhögskola som bedriver vuxenutbildning. Styrelsens uppgift är att ansvara för skolans drift och förvaltning av skolans tillgångar.

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola har 3 ledamöter och 3 ersättare. Protokoll från sammanträden tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på vår webbplats.

Uffe Tannerfalk

Rektor, Grimslövs folkhögskola

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-76 37 01, 0705-24 93 64

Senast uppdaterad: 3 juni 2016