Studiebesök på lasarettsrehab den 9 april 2015. Studiebesök på lasarettsrehab den 9 april 2015.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden har vårdgivaransvaret för all hälso- och sjukvård, tandvård, habilitering och hjälpmedelsverksamhet som drivs i Region Kronobergs regi.

Hälso- och sjukvårdsnämnden är även LSS-nämnd vilket innebär att de beslutar i frågor som berör Region Kronobergs del av stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Hälso- och sjukvårdsnämnden har 15 ledamöter och 8 ersättare. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Kallelse med handlingar till sammanträden publiceras här 5 dagar innan sammanträdet. Protokoll tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på webbplatsen.

Kallelser 2016

 Kallelse 2016-05-11, pdf (87,5 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2016-04-06, pdf (16,8 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2016-03-16. pdf (15MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2016-01-27.pdf (16 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelser 2015

Kallelse 2015-12-10, pdf, (38,5MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2015-11-05, pdf (28 MB), öppnas i nytt fönster

Kompletterande handling: Översyn taxor och avgifter inför år 2016 (HSN 2015-11-05), pdf, öppnas i nytt fönster

Kallelse 2015-10-08, pdf (8,5 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2015-09-02, pdf, (3,6 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2015-06-18, pdf (6 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2015-05-07, pdf (8 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2015-04-09, pdf (12 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2015-03-11, pdf (5,2 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2015-01-28, pdf (6,1 MB), öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 9 maj 2016