Kulturnämnden

Kulturnämndens uppgift är att förvalta och utveckla de gemensamma resurserna inom kulturområdet på regional nivå. Nämnden tar fram förslag till kulturplan för Kronbergs län för beslut i regionfullmäktige och ansvarar därefter för genomförandet och uppföljning av planen.

Kulturnämnden har 9 ledamöter och 5 ersättare. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Kallelse med handlingar till sammanträden publiceras här 5 dagar innan sammanträdet. Protokoll tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på webbplatsen.

Kallelser 2016

Kallelse 2016-12-14, pdf, (2,7 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2016-10-12, pdf, (24 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2016-06-17, pdf, (2,7 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2016-04-20, pdf (2,7 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2016-02-10, pdf (5,5 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelser 2015

Kallelse 2015-12-11, pdf ( 4,9 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2015-10-09, pdf (9,5 MB) öppnas i nytt fönster

Kallelse 2015-06-24, pdf (11,4 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2015-03-12, pdf (5,3 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2015-01-29, pdf (28,1 MB), öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 9 december 2016