Bilden saknar en alternativtext.

Patientnämnden

Patientnämndens ansvar är att inom all offentligt finansierad hälso- och sjukvård och tandvård stödja och hjälpa enskilda patienter samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet.

Nämnden har även detta ansvar inom den hälso- och sjukvård som bedrivs av privata vårdgivare samt kommuner som tecknat avtal med Region Kronoberg. I nämndens uppgift ingår att utse stödpersoner till patienter inom psykiatrisk tvångsvård.

Patientnämnden har 8 ledamöter och 8 ersättare. Varje parti som är representerat i regionfullmäktige utser en ledamot och en ersättare. Protokoll från sammanträden tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på vår webbplats.

Om du inte är nöjd med vården

Har du klagomål och synpunkter på vård, behandling eller bemötande du fått i Kronoberg ska du kontakta den enhet där vården gavs. Mer information finns på 1177 vårdguiden (se relaterade länkar).

Vid behov av stöd kan patientnämnden hjälpa dig att föra fram dina klagomål och synpunkter till vården. Patientnämnden kan hjälpa till att berätta för de ansvariga vad som har hänt och även att få svar på frågor eller klagomål. Patientnämnden kan ge dig information om vilka rättigheter du har och ge råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till, om det behövs.

Patientnämnden avgör inte om sjukvårdspersonalen har gjort något fel eller inte. Det är en fråga för verksamhetsansvariga i vården eller för Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Utöver att stödja enskilda patienter har patientnämnden också i uppdrag att sammanställa de synpunkter och klagomål som kommer in. Synpunkterna kan sedan användas för att vården ska bli bättre. Patientnämnden ska informera IVO om det finns något som myndigheten behöver granska.

Vill du bli stödperson?

Vill du bli stödperson till tvångsvårdade patienter inom psykiatrin? Att vara stödperson innebär att bistå patienten i personliga frågor under tystnadsplikt och att ha kontinuerlig kontakt med patientnämnden. Som stödperson får du bland annat utbildning, stöd och handledning samt viss ekonomisk ersättning vid uppdrag.

Du som känner att du vill och kan göra en insats för någon patient, anmäl ditt intresse till patientnämndens handläggare 0470-58 85 42 eller skicka e-post till: Det här är en e-postadress 

Senast uppdaterad: 1 mars 2018