Bilden saknar en alternativtext.

Patientnämnden

Patientnämndens ansvar är att inom all offentligt finansierad hälso- och sjukvård och tandvård stödja och hjälpa enskilda patienter samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet.

Nämnden har även detta ansvar inom den hälso- och sjukvård som bedrivs av privata vårdgivare samt kommuner som tecknat avtal med Region Kronoberg. I nämndens uppgift ingår att utse stödpersoner till patienter inom psykiatrisk tvångsvård.

Patientnämnden har 8 ledamöter och 8 ersättare. Varje parti som är representerat i regionfullmäktige utser en ledamot och en ersättare. Protokoll från sammanträden tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på vår webbplats.

Om du inte är nöjd med vården

Som patient har du rätt att bli bemött med respekt av personalen i hälso- och sjukvården. Du ska få en bra vård av god kvalitet. Vårdpersonalen ska också ge dig den information du behöver för att du ska kunna vara delaktig i din vård.

Om du känner att du inte blivit bra bemött eller fått rätt vård kan du klaga och lämna synpunkter där du fått vården. Det kan gälla allt från mindre problem till svåra situationer som har lett till skador. Du kan också vända dig till patientnämnden när du har synpunkter och klagomål på vården. Mer information om hur du gör hittar du på 1177 vårdguiden (se relaterade länkar).

Vill du bli stödperson?

Vill du bli stödperson till tvångsvårdade patienter inom psykiatrin? Att vara stödperson innebär att bistå patienten i personliga frågor under tystnadsplikt och att ha kontinuerlig kontakt med patientnämnden. Som stödperson får du bland annat utbildning, stöd och handledning samt viss ekonomisk ersättning vid uppdrag.

Du som känner att du vill och kan göra en insats för någon patient, anmäl ditt intresse till patientnämndens handläggare 0470-58 85 42 eller skicka e-post till: Det här är en e-postadress 

Senast uppdaterad: 24 maj 2017