Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i Region Kronoberg och beslutar i frågor av större vikt för regionens verksamhet. Fullmäktige beslutar om regionens budget, taxor, avgifter och skattesats samt större investeringar, planer och mål för verksamheten.

På regionfullmäktiges sammanträden finns möjlighet för dig som medborgare att ställa frågor till de förtroendevalda under allmänhetens frågestund. Frågestunden är tidssatt på dagordningen och varar som längst i 30 minuter.

Regionfullmäktige har 61 ledamöter och fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Protokoll från sammanträden tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på vår webbplats.

Följ fullmäktige

Du kan se fullmäktiges sammanträden här på webbplatsen eller på tv via Öppna Kanalen i Växjö. Sammanträdena sänds också i Växjö närradio på 102,4 MHz.

Se sändningarna från fullmäktige

Växjö närradio

Kallelser 2016 

27 april 2016

Föredragningslista till regionfullmäktige 2016-04-27, pdf, öppnas i nytt fönster

Kungörelse till regionfullmäktige 2016-04-27, pdf (24,6 MB), öppnas i nytt fönster

Årsredovisning 2015 Region Kronoberg. pdf, öppnas i nytt fönster

Protokollsutdrag RS § 51 2016 - Årsredovisning Region Kronoberg 2015, pdf, öppnas i nytt fönster

Krearättningar - Årsredovisning Region Kronoberg 2015, pdf, öppnas i nytt fönster

Revisionsberättelse för år 2015 för Region Kronoberg, pdf (17,8 MB), öppnas i nytt fönster

Komplettering till revisionsberättelse, pdf (3,1 MB). öppnas i nytt fönster

Förtydligande underlag - § 88 RS Svar på motion - Vårdfilialverksamhet i Ryssby och Agunnaryd, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Lättare att boka planerade vårdcentralbesök, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Förvaltningsrättens dom kring nybyggnation av vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet. pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Regionindelningen, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Schemaläggning och bemanning, pdf, öppnas i nytt fönster, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Åldersgränser för länets ungdomsmottagningar, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Tillgången till undersköterskor i länet, pdf, öppnas i nytt fönster, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Genomförandet av produktions- och kapacitetsstyrning (POK), pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Psykologer på vårdcentralerna, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Administrativa rutiner, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Förskrivning av sömnmedel, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Situationen vid Rättspsykiatriska regionkliniken, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Regionens arbete enligt fastställd budget, pdf, öppnas i nytt fönster

2 mars 2016

Föredragningslista till regionfullmäktige 2016-03-02, pdf, öppnas i nytt fönster

Kungörelse till regionfullmäktiges 2016-03-02, pdf (13,6 MB), öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Akutläkare, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Avsaknad av lift på vårdcentral, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Förebyggande arbete med självmord bland unga, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Generalplan, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Grön rehabilitering, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Hot och våld mot ambulanspersonal, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Inställda operationer, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Parkeringssituationen vid CLV, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Utfall av fördjupad medicinsk granskning vid Vc Gränsbygdskliniken, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Växande operationsköer, pdf, öppnas i nytt fönster

Kallelse 2015

25 november 2015

Föredragningslista till regionfullmäktige 2015-11-25, pdf, öppnas i nytt fönster

Kungörelse till regionfullmäktige 2015-11-25 (2015-11-18), pdf (37,9 MB), öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Generalplan, pdf, öppnas i nytt fönster

Interpellationssvar - Inställda operationer, pdf, öppnas i nytt fönster

Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 (fastställd av RF 2015-11-25), pdf (2,2 MB), öppnas i nytt fönster

28 oktober 2015

Föredragningslista till regionfullmäktige 2015-10-28, pdf (3,4 MB), öppnas i nytt fönster

Kungörelse till regionfullmäktige 2015-10-28, pdf, öppnas i nytt fönster

Fråga angående sprutbytesprogram,pdf, öppnas i nytt fönster

Svar på interpellation angående behov av tandvård inom hela Kronoberg, pdf

Bilaga till svar på interpellation om behov av tandvård i hela Kronoberg, pdf

Svar på interpellation angående Region Kronobergs lokalutnyttjande, pdf

Svar på interpellation angående situationen på akutmottagningarna, pdf

Svar på interpellation gällande blodsockermätare, pdf

Svar på interpellation gällande VC Strömsnäsbruk, pdf

30 september 2015

Föredragningslista till regionfullmäktige 2015-09-30, pdf (5,9 MB), öppnas i nytt fönster

Kungörelse till regionfullmäktige 2015-09-30, pdf, öppnas i nytt fönster

17 juni 2015

Föredragningslista till regionfullmäktige 2015-06-17, pdf (15,2 MB), öppnas i nytt fönster

Kungörelse till regionfullmäktige 2015-06-17, pdf, öppnas i nytt fönster

29 april

Föredragningslista till regionfullmäktige 2015-04-29, pdf (13,7 MB), öppnas i nytt fönster

 Kungörelse till regionfullmäktige 2015-04-29, pdf, öppnas i nytt fönster

25 februari

Föredragningslista 2015-02-25, pdf (14,5 MB), öppnas i nytt fönster

Kungörelse till regionfullmäktige 2015-02-25, pdf, öppnas i nytt fönster

Kommande möten

jun 21

Regionfullmäktiges sammanträde

Tid: 09:00 - 18:00

Plats: Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö

Välkommen att lyssna på regionfullmäktiges sammanträde! Du behöver inte boka tid eller föranmäla att du vill komma på mötet.

jun 22

Regionfullmäktiges sammanträde

Tid: 09:00 - 18:00

Plats: Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö

Välkommen att lyssna på regionfullmäktiges sammanträde! Du behöver inte boka tid eller föranmäla att du vill komma på mötet.

sep 28

Regionfullmäktiges sammanträde

Tid: 09:00 - 18:00

Plats: Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö

Välkommen att lyssna på regionfullmäktiges sammanträde! Du behöver inte boka tid eller föranmäla att du vill komma på mötet,

okt 26

Regionfullmäktiges sammanträde

Tid: 09:00 - 18:00

Plats: Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö

Välkommen att lyssna på regionfullmäktiges sammanträde! Du behöver inte boka tid eller föranmäla att du vill komma på mötet.

Senast uppdaterad: 26 april 2016