Övre raden: Sven Sunesson (C), Michael Öberg (MP), Lennart Värmby (V). Nedre raden: Suzanne Frank (M), Anna Fransson (S), Roland Gustbée (M). På bilden saknas Robert Olesen (S) Övre raden: Sven Sunesson (C), Michael Öberg (MP), Lennart Värmby (V). Nedre raden: Suzanne Frank (M), Anna Fransson (S), Roland Gustbée (M). På bilden saknas Robert Olesen (S)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott bereder löpande frågor inom regionstyrelsens ansvarsområde. Arbetsutskottet är krisledningsnämnd i Region Kronoberg och pensionsmyndighet för regionens förtroendevalda.

Arbetsutskottet består av 7 ledamöter och 4 ersättare. Protokoll från sammanträden tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på vår webbplats.

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämndens uppgift är att fullgöra Region Kronobergs åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Med extraordinär händelse menas en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser.

Kallelser 2017

14 mars

Kallelse till RSAU 2017-03-14, pdf (25,5 MB), öppnas i nytt fönster

Årsredovisning Region Kronoberg 2016, pdf (2,9 MB), öppnas i nytt fönster

Extra ärende - Uppdrag till FoU-beredningen om företagskluster för hjälpmedel för patienter, pdf, öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

14 februari

Kallelse till RSAU 2017-02-14, pdf, öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

24 januari (extra sammanträde)

Kallelse till RSAU 2017-01-24, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till beslut - Bokslutskommuniké 2016, pdf, öppnas i nytt fönster

Bokslutskommuniké 2016 Region Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Förslag till beslut - Sydsvenska prioriteringar inom infrastruktur och transport, öppnas i nytt fönster

Positionspapper Sydsvenska prioriteringar inom infrastruktur och transport, pdf, öppnas i nytt fönster

17 januari

Kallelse till RSAU 2017-01-17, pdf (13 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

Kallelser 2016

6 december

Kallelse till RSAU 2016-12-06, pdf (14,6 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

1 november

Kallelse till RSAU 2016-11-01, pdf (14,8 MB), öppnas i nytt fönster

Delårsrapport augusti 2016 Region Kronoberg, pdf (1,2 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

11 oktober (extra sammanträde)

Kallelse till RSAU 2016-10-11, pdf, öppnas i nytt fönster

Missiv - Delårsrapport augusti 2016 Region Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Delårsrapport augusti 2016 Region Kronoberg, pdf (1,2 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

4 oktober

Kallelse till RSAU 2016-10-04, pdf (26,5 MB), öppnas i nytt fönster

Missiv - Vårdval Kronoberg - Uppdragsspecifikation med övriga regleringar 2017, pdf, öppnas i nytt fönster

Vårdval Kronoberg primärvärd - Uppdragsspecifikation 2017, pdf, öppnas i nytt fönster

Vårdval Kronoberg primärvård - Övriga regleringar 2017, pdf, öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

6 september

Kallelse till RSAU 2016-09-06, pdf (20 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

23 augusti

Kallelse till RSAU 2016-08-23, pdf (1,2 MB), öppnas i nytt fönster

16 augusti

Kallelse till RSAU 2016-08-16, pdf (54,4 MB), öppnas i nytt fönster

För att ta del av enskilda anmälningsärenden, kontakta Region Kronobergs diarium

Senast uppdaterad: 10 mars 2017