Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott behandlar personal- och lönefrågor ur ett arbetsgivarperspektiv och är pensionsmyndighet för regionens personal. Utskottet ska följa vad som händer inom ledarskap, kompetens samt arbetsmiljö och bereda frågor till regionstyrelsen inom sitt ansvarsområde.

Personalutskottet består av 7 ledamöter och 4 ersättare. Protokoll från sammanträden tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på vår webbplats.

Kontakta webbredaktionen

Senast uppdaterad: 7 januari 2016