Trafiknämnden

Trafiknämnden ansvarar för verksamheten inom Länstrafiken Kronoberg. Nämnden ansvarar för sjukresor och för färdtjänst, riksfärdtjänst samt skolskjutsar enligt särskilda avtal med vissa av länets kommuner.

Trafiknämnden har 9 ledamöter och 5 ersättare. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Kallelse med handlingar till sammanträden publiceras här 5 dagar innan sammanträdet. Protokoll tillkännages efter justering på Region Kronobergs anslagstavla och publiceras på webbplatsen.

Kallelser 2016

Kallelse 2016-09-01, pdf, (3,6 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2016-06-16, pdf, (5 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2016-05-12, pdf, (5 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2016-04-07, pdf, (8,1 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2016-03-03, pdf, (3,5 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2016-02-04, pdf (26,7 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelser 2015

Kallelse 2015-12-16, pdf (7,5 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2015-11-06, pdf (3,6 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2015-10-09, pdf (13,6 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2015-09-03, pdf (6,7 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2015-06-24, pdf (31,1 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2015-04-16, pdf (4,7 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2015-03-12, pdf (9,2 MB), öppnas i nytt fönster

Kallelse 2015-01-29, pdf (4,8 MB), öppnas i nytt fönster

Kommande möten

okt 20

Trafiknämnden

Tid: 09:00 - 15:00

Plats: Hotell Gothia Towers, Göteborg

Välkommen att lyssna på trafiknämndens sammanträde. Du behöver inte boka tid eller föranmäla att du vill komma till mötet.

dec 08

Trafiknämnden

Tid: 09:00 - 15:00

Välkommen att lyssna på trafiknämndens sammanträde. Du behöver inte boka tid eller föranmäla att du vill komma till mötet.

Senast uppdaterad: 26 augusti 2016