Bidrag, projektstöd och fonder

Region Kronoberg erbjuder olika former av stöd, bidrag och finansiering för att tillsammans med andra aktörer utveckla Kronobergs län.

Region Kronoberg förfogar över statliga medel och egna utvecklingsmedel för regional tillväxt och kultur. Det finns ofta möjlighet att växla upp de regionala utvecklingsmedlen med extern finansiering, exempelvis från EU:s strukturfonder eller olika nationella program. Region Kronoberg hanterar även vissa stöd till kommersiell service på landsbygden.

Regionala medel till tillväxt och kultur, webbplats Gröna Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Regionen ger också stöd till politiska ungdomsorganisationer för att göra det möjligt för ungdomar att skapa en egen plattform att kunna påverka utifrån.

Bidragsregler politiska ungdomsorganisationer (pdf), öppnas i nytt fönster

Blankett bidrag till politiska ungdomsorganisationer, öppnas i nytt fönster 

För att främja det ideella arbetet inom patient- och handikapporganisationerna ger Region Kronoberg bidrag till de organisationer som uppfyller kriterierna.

Riktlinjer för bidrag till patient- och handikapporganisationer, öppnas i nytt fönster

Ansökningsblankett - bidrag till patient- och handikapporganisationer 2018, öppnas i nytt fönster

Budgetblankett - ansökningar patient- och handikapporganisationer 2018, öppnas i nytt fönster

De pensionärsorganisationer som samverkar med Region Kronoberg och bidrar till att regionen når uppställda mål inom hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional utveckling, forskning och utveckling, kultur och trafik kan årligen ansöka om bidrag för sin verksamhet.

Reglemente för bidrag till pensionärsorganisationer i Region Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

För mer information om bidragen kontakta

Det här är en e-postadress

Hos Region Kronoberg finns fonder att söka för personer som studerar på Grimslövs folkhögskola eller Ryssbygymnasiet. Kontakta respektive skola för att få veta mer.

Det finns även fonder att söka för personer med sjukdom eller handikapp. Kontakta kuratorn på din vårdenhet för att få veta mer.

För att stödja och stimulera länets invånare att i organiserade former engagera sig i frivilligt arbete som sker i linje med Region Kronobergs vision, mål och uppdrag delar vi ut bidrag till föreningar.

Riktlinje för föreningssamverkan, bidrag, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 6 mars 2017