Kulturprojekt

Har du ett kulturprojekt som du drömmer om att genomföra men saknar pengar till det? Region Kronoberg använder CrowdCulture, en finansieringsmetod för kulturprojekt som ett komplement till traditionella finansieringsmöjligheter.

Senast uppdaterad: 25 november 2016